Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vietnamesiska kök och mat

Skapad 2017-05-03 15:43 i Modersmålsundervisningen Lunds för- och grundskolor
Grundskola F
Med syftet att öka elevers nya kunskaper om vilka typiska och speciella marätter som man äter i Vietnam, kunskaper om hur man lagar de här maträtterna samt vilka speciella kryddor och grönsaker man använder i matlagningen.

Innehåll

Vietnamesiskt kök och mat

Årkurs 4-6

Syfte:

Elever ska ha nya kunskaper om vilka typiska marätter som man har i Vietnam, kunskaper om hur man lagar de här maträtterna samt vilka speciella kryddor och grönsaker man använder i matlagningen.

Genom undervisningen ska elever utveckla sin förmåga:

 • att formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • att använda vietnamesiska som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
 • att reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där vietnamesiska talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.

Centralt innehåll:

 • Kännedom om nyckelord i ämnet.
 • Att kunna nämna och stava ett antal typiska och kända maträtter och känna igen hur marätterna lagas.
 • Kunskaper om vilka speciella kryddor och grönskar som tillhör de typiska maträtterna.
 • Att kunna redovisa muntligt om en känd maträtt i Vietnam eller i världen.
 • Att kunna förstå en text om ämnet och kunna svara skriftligt på frågorna on texten.
 • Kunskaper om några typiska kända maträtters ursprung.
 • Lässtrategier för att förstå olika slags texter med anknytning till ämnet.

Kunskapskrav:

Du ska kunna…

 • Delta i samtal och diskussioner kring temat.
 • Känna igen och förklara olika vietnamesiska maträtter i olika städer.
 • Berätta om och förklara några historia bakgrunden till några typiska och kända maträtter.
 • Presentera muntligt (och skriftligt: instruerande text – åk 6) en typisk och unik vietnamesiskt kök och mat du själv väljer
 • Beskriva hur man kan äta den maträtten med vilka redskap man använder till maten.
 • Ord och begrepp i temat.

Konkreta mål:

 • Du ska visa att du förstår texten, du kan besvara frågorna i texten, du kan förstå och förklara nyckelord i temat.
 • Du kan visa och jämföra några likheter och skillnader mellan vietnamesiskt kök och mat, kryddor, grönsaker och svenskt kök och mat, kryddor, grönsaker.
 • Du kan berätta och göra en instruktion hur man förberedda för att laga en typisk och känd maträtt du väljer
 • Du kan göra en koppling det som du har lärt dig i temat och kan göra det i hemma med hjälp av sina föräldrar (t ex går handlar och laga mat).
 • Du kan diskutera och ge några idéer som man kan laga speciella maträtter godare.

Arbetsätt och arbetsformer:

 • Brainstorming om olika typer av mat och olika grönsaker, kryddor som man använder till de speciella och typiska maträtterna.
 • Gissningsspel kring tema och ordförråd.
 • Muntlig och enklare skriftlig redogörelse om vad du har lärt dig om vietnamesiskt kök och mat.
 • Förberedelse av affisch eller Powerpoint för att muntligt presentera en känd och typisk maträtt du väljer själv.
 • Olika övningar för att öva och lära dig nya ordförrådet.
 • Titta på film hur man lagar en känd och typisk mat i olika städer.

Bedömning:

Bedömning sker genom:

 • Samtal och diskussioner
 • Förmåga att bokstavera rätt de nyckelorden man behöver för att prata om maten och beskriva hur man lagar och äter maten.
 • Förmågan att använda rätt ordförråd i rätt sammanhang när maten diskuteras.
 • Muntlig redogörelse (med relativt gott flyt och på ett nyanserat sätt) om en typisk mat du själv valt.
 • Åk 6: skriftlig sammanfattning som följer på den muntliga presentationen, där du visar att du kan organisera och strukturera din text, att du kan stava till orden och använda grammatiska strukturer till gott effekt samt visar att du har tillräckligt med språklig variation till din skrift (ord-, begrepp-, och fras förråd ).

Material:

Lärarens eget material,

Internet, google, youtube,

Olika spel om maten

Olika pressartiklar om temat

Reflektion:

Alla älskar mat. För att vi kan reda på vilka maträtter som är goda, speciella typiska och kända som finns i Vietnam och hur vi kan laga de här maträtterna väljer jag det här temat ” Vietnamesiskt kök och mat”. Jag gör den planeringen också efter elevs intresse och önskemål.

När vi jobba med det temat ska elever känna igen och känna till många olika typiska rätter som man kan ha i dagligen, på festen eller i olika högtider. Elever ska få kunskaper om hur man kan laga olika maträtter, hur man äter, vilka speciella grönsaker och kryddor som man använder till de maträtterna och vilka speciella tillbehör till maten.

Det ska bli spännande när plötsligt elever vill gå handla och vill lära sig laga en god och känd maträtt som de själva väljer och med hjälp av sina föräldrar. Det leder till att skapa ett bra samarbete mellan skola och hem, elever kan utöka och ha ett vidgat sitt ordförråd på sitt modersmål och känna till vilka kultur och tradition man har i Vietnam samtidigt elever kan göra en koppling och jämförelser maten som man har i Vietnam och Sverige.

Genom att presentera en känd maträtt utvecklar elever sin förmåga att formulera sig, kommunicera i tal och träna mer sitt uttal, visa sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande.

För att skriva om en maträtt utvecklar elever sin förmåga att använda och bekanta beskrivande text och instruerande text. Elever kan reflektera över traditioner, kulturella företeelser och utveckla ett jämförande förhållningssätt till kultur och språk med svenska och vietnamesiska förhållanden.

Elever har mer kunskaper om matens historia och ursprung i temat och olika mat man har i olika städer.

Genom att se filmer, bilder under undervisningen vill jag ge elever en bra upplevelse på lektioner. Egentligen vill jag gärna att elever ska ha ett studiebesökt på en vietnamesisk restaurang där vi elever får se hur man lagar mat i verklighet om jag har råd och tid. Då kan vi ha mer samtala och diskutera i ämnet och för att veta hur och på vilket sätt vi kan äta den speciella maten är också en konst.

Det är en riktig konst i matlagning om man älskar mat.

Hur kan vi som är lärare kan fånga upp och arbeta med/efter eles intresse, nyfikenhet och elevers inflytande (som står i alla Läroplan för förskola och grundskola) är det en väldigt stor utmaning för oss, tycker jag!

Malmö 2016-11-21

Modersmålslärare Hoa Ngo

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: