Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Miljö och källsortering

Skapad 2017-05-03 17:43 i Flygelskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 2 Svenska NO (år 1-3)
Att källsortera är troligtvis en av de viktigaste sakerna vi kan göra för att hjälpa vår miljö. Att vara miljömedveten handlar om att ta sitt ansvar för miljön. I det här temat ska vi arbeta med just detta!

Innehåll

Vad ska du lära dig (syfte/mål)?

Om Flygelskolans miljöarbete - Grön Flagg

Hur kan vi återvinna olika material?

Hur kan vi sopsortera?

 

Hur ska du lära dig (arbetssätt/metod)?

Besöka en återvinningsstation.

Läsa enkla faktatexter.

Titta på film

Skriva affischer och texter.

Skapa egna skräpskulpturer.

 

Hur ska du visa det du lärt dig (bedömning)?

Genom att skriva egna texter kring återvinning.

Genom bilduppgift kring Grön Flagg.

Genom skapandet av affischer och skräpkulturer.

Genom din förmåga att aktivt deltagandet i olika gruppuppgifter.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  NO
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: