Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Elektricitet och magnetism kap 8

Skapad 2017-05-03 21:46 i Irstaskolan Västerås Stad
Arbetsområde: Åk8,åk9 Elektricitet och magnetism Tidsperiod: Vecka 16-23 vt-2015, Vecka 35-43 ht 2015 Läromedel: Spektrum fysik sid 218-249 Spektrum fysik light sid148-167 Lärare: Shewa B. Valsås, Åsa Mattiasson, Wilhelm Pössl
Grundskola 8 – 9 Fysik
I vårt moderna samhälle bygger stora delar av vårt sätt att leva på elektricitet. Här kommer du få lära dig mer om elektricitet och magnetism samt hur de hänger ihop.

Innehåll

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

Fysiken i naturen och samhället

•    Aktuella samhällsfrågor som rör fysik

Fysiken och vardagslivet

•Sambanden mellan spänning, ström, resistans och effekt i elektriska kretsar och hur de används i vardagliga sammanhang.

•Sambandet mellan elektricitet och magnetism och hur detta kan utnyttjas i vardaglig elektrisk utrustning.

Fysiken och världsbilden

•Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor. 

Fysikens metoder och arbetssätt 

•Systematiska undersökningar. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.

•Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel ström och spänning.

•Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.

•Dokumentation av undersökningar medtabeller,diagram,bilder och skriftliga rapporter.

 

Kunskapsmål

 • skillnaden mellan spänning, ström och resistans och deras enheter.

 • att det finns ett samband mellan spänning, ström och resistans i elektriska kretsar samt hur det används i vardagliga sammanhang.

 • utföra beräkningar med hjälp av Ohms lag.

 • vad ledare och isolatorer är och hur framtidens elektriska ledare kan se ut

 • hur magnetism upptäcktes och hur nya kunskaper idag har gett oss tekniska lösningar

 • hur jordens magnetfält  ger upphov till olika fenomen som tex norrsken.
 • skillnaden mellan en vanlig magnet och en elektromagnet

 • hur sambandet mellan elektricitet och magnetism upptäcktes och hur det utnyttjas i vardaglig elektrisk utrustning idag, till exempel elvispen

 • hur elektromagneter kan användas för att skapa rörelse i en elmotor eller för att skapa elektrisk energi i en generator.

 • hur upptäckten av sambandet mellan elektricitet och magnetism har revolutionerat den tekniska utvecklingen i samhället och därmed förändrat människans levnadsvillkor.

 • hur en transformator fungerar och dess användningsområden.

Kursplan fysik: http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/fysik

 

område/tidsperiod:

Arbetsområde: Åk8,åk9 Elektricitet och magnetism
Tidsperiod: Vecka 17-23 vt-2017, Vecka 34-40 ht 2017
Läromedel: Spektrum fysik sid 218-249
Spektrum fysik light sid148-167
Lärare: Shewa B. Valsås, Åsa Mattiasson, Wilhelm Pössl

Hur kan du visa ditt lärande:

 • Ditt deltagande på lektioner
 • Ditt deltagande på laborationer
 • Ditt resultat på läxor
 • Ditt resultat på prov

Arbetssätt

 

Matriser

Fy
Vid provet i fysik får du möjlighet att visa att du kan:

F
E
C
A
Begrepp/kunskap
Förmåga att använda naturvetenskapliga begrepp för att förklara. Förmåga att ta till sig och använda kunskap om elektricitet och magnetism.
Du har bristfällig kunskap om elektricitet och magnetism.
Du har grundläggande kunskaper om elektricitet och magnetism och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Du har goda kunskaper om elektricitet och magnetism och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativ god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Du har mycket goda kunskaper om elektricitet och magnetism och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Resonemang
Förmåga att resonera och använda sin kunskap i nya sammanhang.
Du saknar eller har ett bristfällig resonemang.
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelse i vardagslivet och samhället kopplas ihop.
Du kan föra utvecklade och relativ väl underbyggda resonemang där företeelse i vardagslivet och samhället kopplas ihop.
Du kan föra väl utvecklade och väl underbyggda resonemang där företeelse i vardagslivet och samhället kopplas ihop. .
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: