Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att leva tillsammans

Skapad 2017-05-03 23:14 i Blötbergets skola Ludvika
LPP för åk 6 inom områdena: Pubertet, Befruktning, sexualkunskap och känslor
Grundskola 6 Svenska Religionskunskap Biologi Samhällskunskap

Innehåll

Inledning

För att förstå sig själv och andra i puberteten är det viktigt att känna till de grundläggande sambanden mellan kroppens utveckling, känslolivet och hur man utvecklas som människa i sociala sammanhang.

Kropp och själ gör dig till en människa.

 

 

Undervisning

Vi kommer att arbeta med följande centrala begrepp:

* Befruktning

* DNA

* Pubertet

* Sexualitet

* Samlevnadsformer

* Känslor

* Kärlek

* Jämställdhet

* Relationer

* Hälsa och ohälsa

* Droger

Vi kommer att gå igenom och diskutera dessa begrepp.

Skolsköterskan kommer att hålla i samtal där tjej/killgrupper får möjlighet till djupare diskussion.

 

Lgr11 - kopplingar:

Sh: Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet

Bi: Människans pubertet, sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar.

Re: Etiska begrepp, rätt orätt, jämlikhet och solidaritet. Vardagliga moraliska frågor som rör flickor och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.

 

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 * Visa förståelse/ kunna förklara ovanstående centrala begrepp.

*  Diskutera och förstå samband mellan kropp och känslor.

* Visa förståelse inför samlevnadsformer och olika familjebildningar.

 

Hur lär vi oss det här?

* Se på olika filmer.

* Diskutera.

* Läsa texter och jobba med uppgifter utifrån det vi läst.

* Jobba med begrepp.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
  Bi  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel vad som är viktigt i livet och vad det innebär att vara en bra kamrat, skildras i populärkulturen.
  Re  4-6
 • Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.
  Re  4-6
 • Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.
  Re  4-6
 • Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  4-6
 • Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet.
  Sh  4-6
 • Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.
  Sh  4-6
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: