Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kvarngärdesskolan Året runt åk 1

Skapad 2017-05-04 07:23 i Kvarngärdesskolan Uppsala
I detta arbetsområde kommer du att få arbeta med de fyra årstiderna: varför de växlar, vad som kännetecknar dem och vad det innebär för djur och natur. Vi tränar även på årets månader. .
Grundskola 1 NO (år 1-3) SO (år 1-3)

I Sverige har vi fyra årstider, höst, vinter, vår och sommar. Vad är det som händer i naturen under de olika årstiderna? Hur påverkas djuren? Vilka månader tillhör respektive årstid? Vilka högtider och traditioner firas under året?

Innehåll

Syfte

Ur Lgr 11, biologi: Undervisningen i ämnet biologi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig själva och naturen. Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med biologins begrepp, modeller och teorier samt förståelse för hur dessa utvecklas i samspel med erfarenheter från undersökningar av naturen och människan.

Ur Lgr 11, samhällskunskap:  Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en helhetssyn på samhällsfrågor och samhällsstrukturer. I en sådan helhetssyn är sociala, ekonomiska, miljömässiga, rättsliga, mediala och politiska aspekter centrala.

Mål

 • Du ska veta att året delas in i månader och vilka månader vi har.
 • Du ska veta vilka årstider vi har och när de inträffar under året.
 • Du ska få förståelse för årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider.
 • Du ska kunna berätta om djurs och växters anpassningar till olika årstider.
 • Du ska kunna berätta om några olika högtider och traditioner som vi firar och varför vi firar dem.
 • Du ska kunna återge någon berättelse ur bibeln som har med högtiderna att göra.

   

Arbetssätt

 • Du kommer att få titta på filmer från urskola/sli (t.ex. serien Varmt, kallt och mittemellan) om varför vi har årstider samt om de olika årstiderna. 
 • Skriva och berätta om tecknen för en viss årstid.
 • Berätta, skriva och rita om några djur och växters livscykler och dess anpassningar till årstiderna.
 • Vi kommer att prata om hur naturen påverkas av årstiden och hur den förändringen påverkar oss och djuren.
 • Du kommer att få titta på filmer från sli, urskola om olika högtider och traditioner kopplade till aktuell årstid.
 • Vi kommer att följa årstidernas växlingar genom att vi undersöker naturen omkring oss och letar tecken på årstiden.
 • Vi kommer att prata om datumet på samlingen.
 • Vi kommer tillsammans se på "Lilla Aktuellt" och samtala kring detta.
 • Vi besöker kontinuerligt biblioteket.

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • Kunna berätta vilka årstider vi har samt typiska tecken för viss årstid.
 • Känna till hur djur och växter anpassar sig till årstiderna.
 • Kunna berätta om några högtider samt hur och varför vi firar dem.

 

Bedömningen kommer ske genom att aktivt delta under lektionerna och i samtal med varandra.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  SO  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
 • Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
  SO   3

Matriser

NO SO
Årstider åk 1 med matris

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Årstider
Du kan namnge vilka de fyra årstiderna är.
Du kan namnge vilka de fyra årstiderna är samt berätta något kännetecken för respektive årstid.
Du vet vilka årstider vi har, kunna berätta några kännetecken för respektive årstid samt förklara varför vi har årstider.
Månader
Du vet hur många månader det är under ett år.
Du vet hur många månader det är under ett år och du kan namnge alla årets månader.
Du kan namnge alla årets månader samt vilka månader som tillhör samtliga årstider.
Djurens anpassning
Du kan namnge några djur som finns i området nära dig.
Du kan namnge några djur som finns i närområdet och berätta hur de lever.
Du kan förklara hur och varför några djur i närområdet anpassar sig under årets årstider.
Växters anpassning
Du kan namnge några växter som finns i områden nära dig.
Du kan namnge några växter som finns i området nära dig och hur de kan anpassa sig under årstiderna.
Du vet hur några växter som finns i närområdet anpassar sig under året och kan nämna några av växtens delar.
Traditioner och högtider
Du kan namnge någon tradition och högtid.
Du kan på ett enkelt sätt berätta om någon tradition och högtid.
Du kan berätta om några traditioner och högtider.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: