Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Isvett och Badvett Åk 4-6

Skapad 2017-05-04 07:58 i Pilevallskolan F-9 Trelleborg
I detta moment ska eleverna utveckla sin egen färdighet och kunskap inom de olika momenten i redskapsgymnastik
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa
Under en vecka kommer vi att arbeta med Isvett och Badvett. Ni kommer se två filmer och sedan föra resonerande samtal kring dessa. Vi kommer lägga ut frågor som ni ska resonera om och sedan lämna in ert arbete.

Innehåll

Syfte

I detta avsnitt kommer ni få möjlighet att utveckla era förmågor att:

 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och
  miljöer, och
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och
  i vatten.

Centralt innehåll

Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och
utevistelser.

Konkret innehåll

 • Introduktion av uppgiften.
 • Filmvisning av Isvett och Badvett
 • Resonerande samtal i grupper
 • Inlämning av uppgift i Classroom

Redovisningsform

För att visa att ni tillgodosett er med de färdigheter och kunskaper som krävs kommer ni redovisa via en inlämningsuppgift som görs i grupp

Tidsplan

Vi arbetar med nätspel under v.18

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.
  Idh  4-6
 • Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer vid vatten med hjälpredskap.
  Idh  4-6

Matriser

Idh
Bedömningsmatris Isvett och Badvett

Isvett och Badvett

F
E
C
A
TEORETISK FÖRMÅGA
- Förståelse för begrepp och ord - Kunskap om risker vid is och bad - Kunskap om hjälpmedel vid nödsituationer
Eleven har inte visat på de färdigheter som krävs för betyg E
Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter. Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.
Eleven kan ge utvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter. Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.
Eleven kan ge välutvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter. Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: