Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Liten och trygg - samling med de yngsta barnen

Skapad 2017-05-04 08:13 i Förskolan Marieberg Östhammar
Förskola
Under samlingen i maj arbetar vi med känslor och barns rättigheter utifrån bokfiguren Liten.

Innehåll

Syfte och mål

Alla barn har rätt till en trygg tillvaro. Syftet och målet med samlingen i maj är att öka barnens förmåga att uttrycka sina känslor och att de ska känna en trygghet i att vi vuxna finns här för att lyssna och stötta. Detta ingår även i vårt jämställdhetsarbete och förskolans gemensamma tema för denna termin: Kompisar (se separata planeringar). 

Metod

Jag kommer att utgå från pedagogiska övningar som går att genomföra under de olika rutinsituationerna på förskolan.

Musik och rörelse: genom musik och rörelse ska jag hjälpa barnen att hitta andra uttryckssätt än ord. Hur dansar man t.ex. argt, glatt, ledset?

Beröring: genom ramsor och massagesagor ska jag hjälpa barnen att respektera och lyssna på varandra. Att det är viktigt att fråga sin kompis om det känns bra och att lära sig säga till om det inte känns bra. Att man bestämmer över sin egen kropp.

Kroppsspråk: genom att träna på olika gester och att kunna visa med kroppen hur man känner sig och mår så hjälper jag barnen att träna förmågan att kunna se en medmänniskas behov och på så sätt vara en bra kompis.

Högläsning, boken om Liten: genom handlingen i boken öppna upp för samtal om känslor och rättigheter. 

Känslokort: fria tolkningar av bilder där jag öppnar upp för diskussion.

Dokumentation & utvärdering 

I den mån det är möjligt så kommer jag att fota och filma det vi gör på samlingarna och dokumentera det i Unikum. Jag startar även upp samlingen varje dag genom att återkoppla om gårdagen och prata om det viktigaste budskapet. En sammanfattande egen utvärdering gör jag när denna månad är över för att se hur väl barnen har tillämpat temat, samt min egen roll.

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att det utvecklas normer för arbetet och samvaron i den egna barngruppen.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • visa respekt för individen och medverka till att det skapas ett demokratiskt klimat i förskolan, där samhörighet och ansvar kan utvecklas och där barnen får möjlighet att visa solidaritet,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • göra barnen uppmärksamma på att människor kan ha olika attityder och värderingar som styr deras synpunkter och handlande, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: