Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Franska Revolutionen

Skapad 2017-05-04 09:15 i Apelskolan Falkenberg
Instruktioner till grupparbete om franska revolutionen.
Grundskola 8 Historia
I det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med Franska Revolutionen. Arbetsområdet pågår ungefär i 4 veckor. Vi kommer under detta område arbeta i grupper och ni kommer att redovisa era kunskaper genom en muntlig presentation utifrån en Keynote/Powerpoint/Google presentation/ eller liknande.

Innehåll

Undervisningens innehåll och uppgifter

Vi kommer att arbeta med Franska Revolutionen. Vi kommer att arbeta med ett digitalt läromedel= Digilär, ha några gemensamma genomgångar och titta på och diskutera filmklipp. Sedan kommer ni i grupper ta reda på fakta om orsakerna till revolutionen i Frankrike, revolutionens händelseförlopp och dess konsekvenser.  Redovisningen av dina kunskaper sker genom en muntlig presentation i grupp samt ett test på begrepp kopplade till arbetsområdet.
Redovisningen av er presentation kommer att ske antingen den 31 maj eller den 1 juni

Grupper:

1. Alva, Aron, Elin, David, Moa, Viktor

2. Batoul, Caroline, Felix, Hassan, Johanna, Tim

3. Sofie, Måns, Philip, Katta, William, Arthur, Manar

4. Oscar, Wille, Kajsa, Shifo, Isac, Jamile, 

 

1. Digilär: Läs texterna 1-8 under fliken franska revolutionen... Vi kommer att gå genom hur denna sida fungerar

2.  I er presentation ska ni förklara orsaker, händelseförlopp och konsekvenser.

3. Ni ska tillsammans göra en "begreppsordlista", där ni förklarar de olika begreppen (gärna med bilder)

4. Du kommer att få ett test där du visar att du förstår och kan tillämpa begreppen.

 

Lycka till! 

Ord och begrepp kopplade till arbetsområdet

Franska revolutionen
- Orsaker
- Händelseförlopp
- Konsekvenser

Revolution

Uppror

tredje ståndet

Adel

Avgift

Skatt

Upplysningstiden

Välfärd

Undersåtar

Barbarisk

Enväldig

Yttrandefrihet

Parlament

Författning

Giljotin 

Hov

Ämbetsman

Riksdag

Borgare

Ledamöter

Nationalförsamling

Missväxt

Upplopp

Skräckväldet

Mänskliga rättigheter

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.
  Hi  7-9
 • Vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att påverka och förbättra sina egna och andras levnadsvillkor, till exempel genom uppfinningar, bildandet av fackföreningar och kampen mot slaveri.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
  Hi  7-9

Matriser

Hi
Kunskapskrav

E
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar. Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i. Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder. Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
C
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar. Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i. Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa sam­band mellan olika tidsperioder. Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
A
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar. Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i. Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder. Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Ny aspekt
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: