Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bygga broar

Skapad 2017-05-04 09:25 i Marnässkolan Ludvika
Vi planerar och ritar en bro av materiel som finns på skolan och vi bygger en bro utifrån ritningar. Vi lär oss om olika sorters broars byggnadskonstruktion.
Grundskola 4 – 6 Teknik
I det här arbetsområdet arbetar vi med stabila och hållfasta konstruktioner genom att bygga broar. Vi kommer att lära oss om olika typer av brokonstruktioner och vilka styrkor och svagheter de har.

Innehåll

Syfte, hämtat från läroplanen.

 

Det här ska du som elev lära dig

Du ska kunna:

planera och tillverka ritningar

beskriva och ge exempel på tekniska lösningar när det gäller broar

beskriva och ge exempel på hållfasta och stabila konstruktioner, hur de är uppbyggda och vilket material som använts

genomföra ett enkelt teknikutvecklings- och konstruktionsarbete genom att bygga broar , där du provar idéer och utformar en fysiskmodell.

dokumentera ditt arbete

 

Så här kommer vi att arbeta

Gemensamma genomgångar kring stabilitet och hållfasthet.

Grupparbete där ni konstruerar olika brotyper.

Om du hinner:  eget fördjupningsarbete kring en känd bro. 

Vi kommer att bedöma...

Under arbetsområdet ska du ska göra skisser, prototyper och ritningar Du ska reflektera över konstruktionsarbetet med bron. I din loggbok ska du beskriva om arbetet med bron. Din loggbok ligger till grund för bedömningen inom arbetsområdet, samt utvärdering av vad du lärt dig efter arbetet.

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
    Tk
  • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
    Tk
  • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
    Tk
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: