Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Wellbeing and Hobby (v. 18 - 22)

Skapad 2017-05-04 09:50 i Östergårdsskolan Halmstad
Grundskola F
Healthy lifestyle and what constitutes it is the subject of our discussions

Innehåll

Syfte:

"att utveckla sin förmåga att

  • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används."

                                                                 

Kommunikationens innehåll

 

 

Lyssna och läsa — reception

 

Tala, skriva och samtala — produktion och interaktion

 

Adopterad från: https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/engelska

 

Innehållet omfattar följande område:fritidsaktiviteter av olika slag med fokus på

  • "outdoor activities" ;
  • mat och matlagning samt recept.

 

 

 

 

 

 

 

Matriser

Kunskapskrav Engelska år 7-9 (E, C, A-nivå)

E
C
A
Förståelse:
lyssna
Kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo och använda dig av olka knep för att förstå innehållet.
Kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
läsa
Kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Produktion:
tala
Kan formulera dig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande muntligt. Kan göra enkla förbättringar för att förtydliga och variera ditt talade språk.
Kan formulera dig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande muntligt. Kan formulera dig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation muntligt. Kan bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar för att förtydliga och variera ditt talade språk.
Kan formulera dig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Kan formulera dig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation muntligt. Kan bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar för att förtydliga och variera ditt talade språk
skriva
Kan formulera dig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande skriftligt. Kan göra enkla förbättringar för att förtydliga och variera ditt skriftspråk.
Kan formulera dig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande skriftligt. Kan formulera dig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation skriftligt. Kan bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar för att förtydliga och variera ditt skriftspråk.
Kan formulera dig relativt varierat, tydligt och sammanhängande skriftligt. Kan formulera dig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation skriftligt.
Kan välja och använda dig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
Kan välja och använda dig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Kan välja och använda dig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
Kultur och samhälle
Kan diskutera översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Kan diskutera utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används och kan då också göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Kan diskutera utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används och kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: