Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gemensam bok

Skapad 2017-05-04 10:30 i Östergårdsskolan Halmstad
Vi ska tillsammans i klassen skriva en bok bestående av fristående kapitel om samma huvudperson. Det blir lika många kapitel som ni är elever i klassen. Vi ska tillsammans bestämma vem huvudpersonen är och alla får bestämma en sak var om huvudpersonen.
Grundskola 6 Svenska Svenska som andraspråk
Vi ska tillsammans i klassen skriva en bok bestående av fristående kapitel om samma huvudperson. Det blir lika många kapitel som ni är elever i klassen. Vi ska tillsammans bestämma vem huvudpersonen är och alla får bestämma en sak var om huvudpersonen.

Innehåll

Vecka 18-23

Vi ska tillsammans i klassen skriva en bok bestående av fristående kapitel om samma huvudperson. Det blir lika många kapitel som ni är elever i klassen. Vi ska tillsammans bestämma vem huvudpersonen är och alla får bestämma en sak var om huvudpersonen. Ingen i klassen får opponera sig om någon egenskap som någon annan bestämmer!

 

Alla ska alltså skriva varsitt kapitel. Börja med att göra en tankekarta där du strukturerar upp ditt kapitel. Hur ska du inleda och avsluta? Vad ska hända? Vilka personer ska var med i ditt kapitel?

 

Ditt kapitel ska renskrivas på dator, stl 12 Times New Roman med ett och ett halvt radavstånd. Du kommer att få och ge kamratrespons under arbetets gång.

 

När alla kapitel är färdiga sätts de samman till en bok. Vi ska tillsammans utforma titel och framsida. De som vill får komma med förslag och därefter röstar vi i klassen.

 

Baksidan av boken ska bestå av allas namnteckningar, och alla får givetvis ett exemplar var av boken!

 

Lycka till och låt fantasin flöda!!!

 

Matriser

Sv SvA
Gemensam bok- bedömningsmatris

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ditt händelseförlopp är i huvudsak sammanhängande och begripligt.
Ditt händelseförlopp är sammanhängande och relativt väl strukturerat t.ex. genom inledning, avslutning, styckeindelning.
Ditt händelseförlopp är sammanhängande och väl strukturerat t.ex. genom en väl fungerande inledning, avslutning, styckeindelning.
Ditt ordval är till viss del varierat.
Ditt ordval är förhållandevis varierat.
Ditt ordval är passande och höjer textens kvalitet.
Du använder grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
Du använder grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet.
Du använder grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
Din text innehåller enkla person- och miljöbeskrivningar.
Din text innehåller utvecklade person- och miljöbeskrivningar.
Din text innehåller välutvecklade person- och miljöbeskrivningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: