Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bi. åk. 8 Sex och samlevnad

Skapad 2017-05-04 11:02 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Planeringen innehåller bedömningsmatriser.
Grundskola 7 – 9 Biologi
Arbetsområdet behandlar sex och samlevnad i biologi.

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

Konkretiserade mål

 • Eleven kan skilja fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp 
 • Eleven kan föra resonemang om sexualitet och visar då på identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion.

Undervisningen

Vi kommer under de närmsta veckorna att arbeta med sex och samlevnad. Vi kommer att gå igenom mannens och kvinnans könsorgan och hur de är uppbyggda och hur organens delar samarbetar. Genom diskussioner och faktatexter kommer vi att prata om de vanligaste könssjukdomarna och vilka skydd som finns för att förhindra smitta. Vi ser film och diskuterar gruppvis.

Bedömning

Bedömningen i sex- och samlevnad kommer att utgå ifrån begreppskunskap (könsorgan, pubertet, könssjukdomar och preventivmedel mm) 

och förmågan att framföra egna åsikter och ställningstaganden inom området.

Begreppskunskapen kommer att testas genom läxförhör och ett skriftligt prov.
Förmågan att framföra egna åsikter och att skilja dem från fakta kommer att testas genom diskussioner på lektion gruppvis.
Bedömning kommer att göras enligt matrisen nedan.

Kopplingar till läroplanen

 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.
  Bi  7-9
 • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
  Bi  7-9
 • Människans sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar. Metoder för att förebygga sexuellt överförbara sjukdomar och oönskade graviditeter på individnivå, på global nivå och i ett historiskt perspektiv.
  Bi  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.
  Bi  7-9

Matriser

Bi

Laborationer

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Använda information för att framställa text i labrapport anpassad till syfte och målgrupp
Du använder given information på ett i huvudsak fungerande sätt och har skapat en enkel text med viss anpassning till syftet.
Du använder given information på ett relativt väl fungerande sätt och har skapat en utvecklad text med relativt god anpassning till syftet.
Du använder given information på ett väl fungerande sätt och har skapat en välutvecklad text med god anpassning till syftet.

Bi

Fakta och förståelse

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Hälsa, sjukdom och sexualitet
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och sexualitet.
Du kan föra utvecklade och underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och sexualitet.
Du kan föra väl utvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och sexualitet.
Människokroppens byggnad och funktion
Du kan beskriva några enkelt identifierbara samband om kroppens byggnad och funktion.
Du kan beskriva några förhållandevis komplexa samband om kroppens byggnad och funktion.
Du kan beskriva några komplexa samband om kroppens byggnad och funktion
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: