Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik åk 6 - Grundläggande elektronik

Skapad 2017-05-04 13:21 i Östergårdsskolan Halmstad
Grundskola 6 Teknik
I vår vardag kommer du i kontakt med många olika elektroniska konstruktioner. Tittar man närmare in i dessa hittar du en rad olika komponenter, såsom dioden, lysdioden och motståndet. Den här kursen kommer att handla om de här komponenterna och hur man använder en lödkolv på rätt sätt.

Innehåll

Hur kommer vi att arbeta?

Vi kommer i stor utsträckning arbeta praktiskt. Du kommer få genomföra ett par olika lödövningar och genomföra mätningar med multimeter. I den här kursen kommer du också att komma i kontakt med de vanligaste elektroniska komponenterna, så som motståndet, dioden och lysdioden.

Vad kommer du att lära dig?

  • Grundläggande elektronik och elektroniska komponenter, till exempel lysdioder, dioder och motstånd.
  • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  • Tillverka egna konstruktioner där du tillämpar principer för styrning och reglering med hjälp av elektronik. 

Bedömning

Bedömning sker vid alla tillfällen vi träffas och handlar om hur du utför dina praktiska uppgifter. Du kommer att få tillfälle berätta om dina lödövningar i text eller tal.

Kunskapskraven:

I den här kursen kommer du framför allt att arbeta med följande kunskapskrav i rubrikform. En mer detaljerad information om vad du efter kursens slut ska kunna och hur kraven för de olika betygen ser ut hittar du i den bedömningsmatris som finns till den här kursen.

  1. Kunna beskriva ditt arbete och hur delarna som det består av fungerar tillsammans.
  2. Kunna pröva dina idéer.
  3. Kunna leda ditt arbete framåt.

Uppgifter

  • Teknik - Elektronikuppgift åk 6

  • Teknik - Elektronikuppgift åk 6

Matriser

Tk
Teknik åk 6 - Grundläggande elektronik

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Att kunna genomföra enkla konstruktionsarbeten
Ditt arbete med träplattorna och de olika lödövningarna.
Du prövar olika idéer till lösning.
Du prövar olika idéer till lösning. När det går fel så prövar du igen.
När det går fel så prövar du igen med hjälp av en tydlig tanke innan du prövar.
Att kunna välja olika handlingsalternativ
Ditt arbete med träplattorna och de olika lödövningarna men också de tillhörande mätningarna.
Du försöker välja ett arbetssätt som leder arbetet framåt.
Du väljer med lite hjälp ett arbetssätt som leder arbetet framåt.
Du väljer på egen hand ett arbetssätt som leder framåt.
Att kunna beskriva hur ingående delar samverkar.
Ditt sätt att berätta hur dina lödövningar är tänkta att fungera.
Du använder vissa viktiga ord/begrepp på rätt sätt. Du berättar om några av delarna i dina lödövningar.
Du använder fler viktiga ord/begrepp på rätt sätt. Du berättar om fler av delarna i dina lödövningar.
Du använder alla de viktiga ord/begrepp som behövs på rätt sätt. Du berättar om alla delarna i dina lödövningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: