Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Novell

Skapad 2017-05-04 13:22 i Mörsils skola F-9 Åre
Vi lär oss genren novell genom att läsa om om novellens uppbyggnad och historia, läsa noveller, analysera dem och slutligen skriva en egen novell.
Grundskola 7 – 9 Svenska
Vi kommer att jobba med berättande text och i huvudsak noveller. Vi ska lära oss vad som är typiskt för en novell och öva på att skriva en egen novell.

Innehåll

Mål

Efter avslutat arbetsområde ska eleven:

- Veta vad som skiljer en novell från en roman och vad som är typiskt för en novell.

- Känna till, och veta skillnaden på, de olika berättarperspektiven samt kunna använda någon av dessa i en novell.

- Klara av att skriva en egen novell där de grundläggande skrivreglerna följs, enkla gestaltningar finns med och som följer formen av en novell med någon form av dramaturgisk kurva.

 

Examination

Området examineras genom en skriftlig inlämning av en egenskriven novell.

 

Bedömning

Området testar kunskapskravet "berättande texter" och bedöms utifrån hur väl eleven uppfattat de viktigaste dragen för texttypen "novell". Den skriftliga delen visar också hur väl eleven kan följa de regler som gäller för skriftspråket samt hur kreativ och nyskapande eleven är gällande att använda sig av gestaltningar som ett berättargrepp i sin text. Bedömningen sker utifrån nedanstående matris.

 

 

 

E

C

A

1

En novell där man kan se ett försök till en dramaturgisk kurva med en början en vändpunkt och ett avslut.

En novell med en tydlig dramaturgisk kurva där det finns en början, en vändpunkt och ett avslut.

En novell med en väl genomtänkt dramaturgisk kurva där det finns en början, en vändpunkt och ett tänkvärt avslut.

2

Novellen har enkla gestaltande beskrivningar.

Novellen har utvecklade gestaltande beskrivningar.

Novellen har utvecklade och nyskapande gestaltande beskrivningar.

3

Novellen ska ha en viss variation av textbindning och ordval.

Novellen har en varierad textbindning och ordval men kan ha brister på något av områdena.

Novellen ska visa på en god språklig säkerhet med varierat ordval och textbindning.

4

Novellens språk och uppbyggnad ska förhålla sig till den genre den tillhör, exempelvis deckare eller skräck.

Novellens språk och uppbyggnad förhåller sig väl till den genre som den tillhör.

Novellens språk och uppbyggnad förhåller sig mycket väl till den genre som den tillhör.

 

Undervisning

Undervisningen består av genomgångar av novellens innehåll och form där eleverna förväntas delta aktivt genom att anteckna och diskutera kring olika texter som högläses i klassen. Vi kommer även att ha genomgångar, skrivövningar och diskussioner kring viktiga begrepp och berättargrepp inom området, exempel på detta är: tempus, gestaltningar, metaforer, berättarperspektiv och miljöbeskrivningar.

De sista två till tre veckorna kommer eleverna att få arbeta enskilt med att planera och skriva sin egen novell. Feedback och kommentarer lämnas antingen muntligt på lektionstid eller via kommentarer i elevernas texter (de skriver på sina chromebooks).

 

 

Matriser

Sv
Svenska 7-9

Rubrik 1

E
C
A
Berättande texter
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: