Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favoritmatematik 2B kapitel 3

Skapad 2017-05-04 21:14 i Västerby skola Hedemora
Grundskola 2 Matematik
Vi tränar på talen 0-1000

Innehåll

Centralt innehåll

 • talen 0-1000
 • tal i olika kulturer genom historien
 • att jämföra tal i talområdet 0-1000
 • addition och subtraktion inom talområdet 0-1000

Begrepp

Begrepp som du ska känna till
 • ental
 • tiotal
 • hundratal
 • positionssystem

Konkretisering av mål

Du ska kunna: 

 • jämföra talen inom talområdet 0-1000
 • förstå positionssystemet uppbyggnad och vilken talsort som ändras vid addition och subtraktion
 • göra beräkningar i addition och subtraktion inom talområdet 0-1000, både med och utan tiotalsövergång
 • skriva tal i utvecklad form, t ex 236 = 200+30+6
 • förstå nollans betydelse i talet
 • symboler för tal i några olika kulturer genom historien
 • positionens betydelse

Bedömning

Jag kommer bedöma dig utifrån:
 • hur du deltar i diskussioner och genomgångar i helklass och i grupp
 • hur du arbetar med dina uppgifter
 • hur du har löst dina uppgifter i matteboken
 • skriftlig diagnos

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
  Ma   3
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3

Matriser

Ma
Kapitel 3

Du har nått en del av målet.
Du har nått målet.
Positionssystemet
Du vet vad som är ental, tiotal och hundratal i ett tal.
Positionens betydelse
Du förstår vilken betydelse nollan har i ett tal.
Tal i olika kulturer genom historien
Du kan använda dig av symboler för tal i andra kulturer.
Jämföra tal
Du kan jämföra tal inom talområdet 0-1000.
Öka och minska ental utan tiotalsövergång
Du kan räkna ut tal där entalen ökar och minskar utan tiotalsövergång
Tiotalsövergång vid addition
Du kan räkna tal med tiotalsövergång i addition, hitta en bra strategi.
Tiotalsövergång vid subtraktion
Du kan räkna tal med tiotalsövergång i addition, hitta en bra strategi.
Tiotalen ökar och minskar
Du kan addera och subtrahera hela tiotal till tal inom området
Hundratalen ökar och minskar
Du kan addera och subtrahera hundratal till tal inom området.
Problemlösning
Du kan lösa enkla vardagliga problem genom att välja räknesätt och se om svaret är rimligt.
Begrepp
Du kan använda begreppen ental, tiotal, hundratal, positionssystem
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: