Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kvalitet och utveckling i förskolan - matematisk Stjärnan

Skapad 2017-05-05 08:13 i Änghögs förskola Trelleborg
Mall för pedagogisk planering. Gruppen Personal på Änghögs förskola.
Förskola
Utvärderingsdatum: 20170505

Innehåll

Barns matematiska utveckling

Bedöm er nivå och förtydliga vilka underlag och belägg som leder fram till er bedömning: ( organisation, innehåll, arbetssätt och förhållningssätt)

5/5-17: Vi jobbar kontinuerligt/ dagligen med matematik utifrån barnens olika åldrar. Vi använder oss bland annat av sagor, sånger och ramsor där vi adderar och/eller subtraherar. Vi räknar, benämner färgerna, jobbar med diagram, kategoriseringar, hur man delar ( halv, hel, 1/4), m.m. Vi jobbar med våra matteburkar. Vi har transperanta burkar med olika sorters som inbjuder till former, färg, storlek, räkna, jämföra, kategorisera m.m. m.m.

På vilket sätt ska ni öka kvaliteten inom området?

Genom att vi har en mattehörna, barnens egna klockor uppsatta på väggen, mattekluringar, spel och pussel med färger, mönster och former. Barnen är indelade i åldersgrupper när vi har våra samlingar och andra aktiviteter.

 

 5/5-17: De äldsta barnen har klockor på väggen, där vi kan se och ändra klockan när barnet ska gå hem. Barnen spelar spelkort, Fiaspel, och Uno. Vi jobbar med turtagning, färger, siffror och mönster. De yngre barnen spelar vi spel med färger. Vi leker regellekar när vi är utomhus, ex. Tåget är försenat, Kom under hökens vingar m.m. där vi räknar samt benämner färgerna. Barnen får mattekluringar som är anpassat till barnets ålder. Vi tittar på år, månader, veckodagar. På gymnastiken jobbar vi med matematiken, då barnen får stega ut ett visst antal steg eller Att ett visst antal ska ställa sig i rockringar.

Analys/bedömning (utifrån verksamhetens kvalitet)

Vi räknar i samlingen tex antalet flickor och pojkar, flest och färst, räknar i sagor, i leken, jobbar med klockan, varje barn har en egen klocka, mattekluringar, delar frukt i halvor, fjärdedelar osv. Spelar kortspel med de äldre barnen tex 31, Uno och Finns i sjön.

5/5-17: Vi jobbar på som innan, se ovan. Då matematiken kommer in automatiskt dagligen.

 

Matriser

Kvalitet och utveckling i förskolan - matematik

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Vi kan alltid utveckla oss 5/5-17. Vi jobbar kontinuerligt med matematiken under den dagliga verksamheten.
Nivå 5
Nivå 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: