Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

De 4 elementen

Skapad 2017-05-05 08:58 i Jutarumsskolan Halmstad
Tema i NO
Grundskola 1 – 3 NO (år 1-3)
Under vt 17 har vi arbetat med de 4 elementen jord, luft, eld och vatten. Vi har kommit fram till att luft, eld, vatten och jord finns runt omkring oss så gott som jämt, och allt hör ihop!

Innehåll

Centralt innehåll

Vattnets olika former:fast, flytande, gasform.

Övergånga mellan formerna, avdunstning,kokning,kondensering,smältning och stelning.

Luftens grundläggande egenskaper

Det här ska du lära dig

Känna till vilka de 4 elementen är.

Om VATTEN:

Vattnets olika former:fast, flytande och gasform.

Att det finns saltvatten och sötvatten samt bräckt vatten. 

VATTNETS BETYDELSE FÖR ALLT LIV

Om ELD:

Eldens historia och betydelse för mänskligheten.

Hur man gör upp och hur man släcker en eld.

Hur man larmar brandkåren på 112

Olika typer av termometrar

Om LUFT

Att luft är något och att luft väger

Vad som finns i luften, syre och koldioxid, luftföroreningar

Varför och hur vi andas

LUFTENS BETYDELSE FÖR ALLT LIV

Om JORD

Hur det blir jord

Kompostering

hur man sår, planterar och sköter en växt.

JORDENS BETYDELSE FÖR ALLT LIV

 

Så här ska vi jobba

Vi kommer att var ute i naturen och titta på vatten, eld, luft och jord.

Vi kommer att se på filmer, läsa böcker och göra enkla experiment.

Vi kommer att observera vädret under olika årstider och mäta temperaturer inomhus och utomhus.

Vi kommer att lära och träna brandsäkerhet.

Vi kommer att plantera och ta hand om växter.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  NO  1-3
 • Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: