Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ungdomsklassiker

Skapad 2017-05-05 08:59 i Tiundaskolan Uppsala
Ett arbete kring ungdomsklassiker i vilket eleverna läser ett klassiskt verk, vi talar om det samhälle boken skrevs i, ser en filmatisering av en klassiker samt avslutar med en skriftlig inlämning.
Grundskola 7 – 9 Svenska
"Det är en klassiker!" Det får man ibland höra om en bok eller en film, men vad gör ett verk till en klassiker? De ungdomsklassiker vi har idag, varför blev de så "stora"? Är de fortfarande populära? Varför?

Innehåll

Centralt innehåll

I detta arbetsområde kommer vi att ägna oss åt ett urval klassiska ungdomsböcker och deras författare. Vi kommer att tala om berättelsernas teman och vad som är typiskt för dem.

Konkretisering av det centrala innehållet

 • Vi kommer att ta upp några ungdomsklassiker samt författarna till dem. Vad gör dem tidstypiska? Hur är berättelsen uppbyggd? Finns det återkommande teman eller motiv i berättelserna?
 • Se på en filmatisering av en klassiker och diskutera innehåll och uppbyggnad av denna.
 • Lära oss hur man skriver en filmrecension samt skriva en sådan.

Bedömning

Bedömningen sker utifrån lektionsarbete samt utifrån skrivuppgiften, recensionen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Matris Recension

Betyg E
Betyg C
Betyg A
Ny aspekt
-Skrivteknik Anpassning till texttyp
Eleven kan skriva olika slags texter med **i huvudsak fungerande** anpassning till texttyp
Eleven kan skriva olika slags texter med **relativt väl fungerande** anpassning till texttyp
Eleven kan skriva olika slags texter med **väl fungerande** anpassning till texttyp
Kommunicera
- Skrivteknik Språklig variation
Eleven kan skriva olika slags texter med **viss** språklig variation, **enkel** textbindning
Eleven kan skriva olika slags texter med **relativt god** språklig variation, **utvecklad** textbindning
Eleven kan skriva olika slags texter med **god** språklig variation, **välutvecklad** textbindning
Ny aspekt
-Skrivteknik Anpassning till språkliga normer
Eleven kan skriva olika slags texter med **i huvudsak fungerande** anpassning till språkliga normer och strukturer
Eleven kan skriva olika slags texter med **relativt väl fungerande** anpassning till språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med **väl fungerande** anpassning till språkliga normer och strukturer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: