Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Let's go to London

Skapad 2017-05-05 09:00 i Östergårdsskolan Halmstad
Plan a trip to London with your friends. What would you like to see? Remember to stick to your budget!
Grundskola 7 – 9 Engelska
Plan a trip to London with your friends. What would you like to do? You decide, as long as you stick to your budget.

Innehåll

Förankring i kursplanens syfte

 • Förstå och tolka innehållet i olika slags texter
 • Reflektera över kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används

Elevernas förkunskaper är av mindre relevans i detta lärområde medan förmågan att samarbeta är av större vikt

Innehåll

 • Texter från olika medier
 • Skriftliga instruktioner och beskrivningar
 • Skriftlig information
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften
 • Skriftliga beskrivningar och instruktioner
 • Samtal och diskussioner samt argumentation

Bedömning

Elevernas förmågor bedöms formativt under lärområdets gång mot kunskapskraven

 • Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer
 • Eleven visar sin förståelse genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet
 • Eleven kan välja texter från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion
 • I skriftliga framställningar kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
 • Eleven kan göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper om några företeelser i England

Eleverna redovisar sin planering i skriftlig form i dokument med dagsplaneringar med rimliga tidsangivelser samt på ett kalkylblad med en rimlig budget.

Konkretisering av mål

Eleverna har en instruktion att följa samt ramar att förhålla sig till. I manualen framgår vad vad eleverna förväntas göra och uppnå. Vi kommunicerar syfte och mål såväl muntligt som skriftligt som en del av uppstarten av lärområdet.

Arbetssätt

Mål:

 • Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter. Eleven visar sin förståelse genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner. Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion.
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga
 • kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande

Eleverna ska genom att använda internet planera och fiktivt boka en resa med uppehälle till London. Deras egna intressen och önskemål styr resans utformning men de har en budget att förhålla sig till. Resan och arbetet sker i grupp.

Dokumentation

 • Elevernas kunskaps utveckling kommer att dokumenteras i form av deras resedokument, dvs bokning av flyg, hotell och planering av vistelsen samt budget. Vi lärare bedömer eleverna formativt under lärområdets gång.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: