Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lär känna din lärmiljö.

Skapad 2017-05-05 11:38 i Gamla Rindö förskola Vaxholm Stad
Barngrupp, ålder och antal barn: Beskrivning av tema/projekt – vad är det vi har fokus på?
Förskola
Då alla barn på Blomman bor på Rindö vill vi att de ska känna sig trygga sin närmiljö. Vi tror att igenkänning leder till trygghet, och vill därför visa barnen olika platser på ön. Rindö bjuder på vacker natur och mycket historia, och den kunskapen vill vi förmedla till barnen. Vi vill också att barnen ska få möjlighet att berätta för varandra om ön, då många barn besitter mycket kunskaper.

Innehåll

Varför?

Från och med maj månad har vi en utedag i veckan. Under vår första utedag gjorde vi en utflykt där vi besökte några hagar med bondgårdsdjur. Under promenaden passerade vi olika ställen där barnen stannade och berättade för varandra om platserna. Barnen ställde frågor om vad de såg, de visade intresse för de olika militära områdena som finns på ön och de pekade gärna ut var de själva och andra bor.

Vi tror att barnen blir trygga av att känna igen sig, hitta och ha en del kunskaper om historien i sin närmiljö. Vi kom därför fram till att våra uteonsdagar utgör en bra grund för att utforska detta område närmare.

Hur?

Vi kommer att besöka olika platser på ön. Vi promenerar dit vi ska, för att barnen lättare ska få använda sig av sitt lokalsinne. På Rindö finns det qr-koder utplacerade på olika platser, som berättar historier och fakta om områdena. Vi kommer att söka upp dessa och låta barnen scana in koderna. Vi kommer markera på en karta de ställen vi besökt, och skriva ut bilder från besöken.

När?

Vi kommer framförallt arbeta med detta projekt under onsdagar, när vi är ute. Dagarna innan utflykterna kommer vi att titta på kartan och diskutera var vi ska och vad vi ska göra där. Då karta och bilder kommer att sitta i hallen kommer vi naturligt att återkomma till temat på regelbunden basis.

Så här planerar vi att gå tillväga för att möjliggöra den pedagogiska dokumentationen:

Hur dokumenterar vi:

Vi dokumenterar via blogg och lärloggar på Unikum. Vi kommer också sätta upp en karta och fotografier i hallen.

 

Hur ofta? Med vilken frekvens?

 Vi dokumenterar löpande, varje vecka.

 

När ska det ske?

 Framför allt under personalens planeringstid, men även andra tider när möjlighet ges.

 

Vem ansvarar för dokumentationen?

Arbetslaget

 

Utvärdering tillsammans med barnen:

Hur går vi tillväga?

Vi kommer att titta på bilder tillsammans med barnen. Vi pratar om var vi varit och vad vi upplevt. Vi låter barnen återberätta.

 

Hur dokumenterar vi utvärderingen?

Vi dokumenterar i Unikum, och i utvärderingsmallar.

 

Kopplingar till läroplanen

 • att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ta vara på barns vetgirighet, vilja och lust att lära samt stärka barns tillit till den egna förmågan,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att alla barn får ett reellt inflytande på arbetssätt och verksamhetens innehåll.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • verka för att varje barns uppfattningar och åsikter respekteras,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att dokumentation, uppföljning, utvärdering och analys omfattar hur läroplansmålen integreras med varandra i det pedagogiska arbetet,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • dokumentera, följa upp, utvärdera och utveckla
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: