Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Natur i vår närmiljö

Skapad 2017-05-05 13:40 i Ringstorpsskolan Helsingborg
Grundskola 1 NO (år 1-3)
Under det här arbetsområdet kommer du att få lära dig mer om naturen i vår närmiljö. Vi kommer att observera djur och växter i närmiljön, plantera frö samt undersöka livscykler och olika näringskedjor.

Innehåll

I arbetet utvecklar du din kunskap om:

Att utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen.

Djur och växters namn.

Enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.

Livscykler hos några djur och växter.

Enkla näringskedjor.

Jämföra egna och andras resultat.

Så här kommer vi att arbeta:

 • Uppleva och utforska naturen
 • Fältstudier och enkla undersökningar
 • Diskutera, resonera och jämföra resultat av våra undersökningar
 • Filmer om naturen, livscykler och näringskedjor
 • Träna på växters namn samt deras delar
 • Plantera frön
 • Träna på no-relaterade begrepp
 • webbapp
 • fota + skriva
 • Träna på äpplets och fjärilens livscykler
 • Lekar som handlar om enkla näringskedjor
 • Svara muntligt och skriftligt på frågor

Så här visar du dina förmågor och kunskaper:

 • Deltar i enkla fältstudier och observationer
 • Delar i naturvetenskapliga undersökningar
 • Skriftliga och muntliga arbetsuppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3

Matriser

NO
Natur i vår närmiljö

Hållplats 1
Hållplats 2
Fältstudier och undersökningar
Eleven deltar i fältstudier och enkla undersökningar.
Eleven deltar aktivt i fältstudier och enkla undersökningar genom att ställa frågor.
Växter
Eleven kan namnge en del av en växt.
Eleven kan beskriva växtens olika delar.
Livscykler
Eleven kan, med stöd av vuxen, beskriva äpplets och fjärilens livscykel.
Eleven kan beskriva och förklara äpplets och fjärilens livscykel.
Näringskedjor
Eleven kan, med stöd av vuxen, förklara en enkel näringskedja.
Eleven kan beskriva och förklara en näringskedja.
Frö gror
Eleven kan, med stöd av vuxen, förklara vad som händer när ett frö börjar gro.
Eleven kan beskriva och förklara vad som händer när ett frö börjar gro.
Jämför resultat
Eleven kan, med stöd av vuxen, jämföra egna resultat.
Eleven kan jämföra egna och andra elevers resultat.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: