Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP - Utepedagogik

Skapad 2017-05-05 17:11 i Skuttunge skola Uppsala
Att använda naturen som klassrum.
Grundskola 1 – 2 Svenska Matematik SO (år 1-3) NO (år 1-3)
Räkna, skriva och lära med naturen som klassrum

Innehåll

Syfte- förmågor och kunskaper som ska utvecklas

 

 • att återge händelser och skeenden i naturen (NO)
 • att göra systematiska undersökningar (NO)
 • att mäta, väga och räkna med hjälp av material i naturen (MA)
 • att utvidga ordförråd och förståelse med nya begrepp (SV)
 • att iaktta och dokumentera i text och bild (Sv/Bild)
 • att ta instruktioner och genomföra uppdrag (SV)
 • att återberätta och redovisa (SV)
 • att samarbeta i par och grupp.(SO)
 • att använda teknik och alternativa verktyg i sitt lärande (IKT)

 Bedömning - vad och hur

Jag bedömer förmågan att:

 • iakkta och beskriva skeenden i naturen
 • följa en instruktion och genomföra uppdrag i samarbete med kamrater
 • använda språket muntligt, skriftligt och med bilder, för att kommunicera och dokumentera
 • använda matematiska begrepp och matematiskt tänkande omkring längd och vikt 
 • delta aktivt och intresserat för att skapa ny kunskap

 

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att arbeta enskilt, i par, i grupp och i helklass.

Vi kommer att vistas ute i naturen när vädret tillåter.

Vi kommer att diskutera, reflektera och dokumentera utifrån fältstudier, naturobservationer, uppdragen och elevernas egna kunskaper.

Vi kommer att utföra skolans uppdrag att lära matematik utomhus.

Vi kommer att arbeta språkligt genom att samtal, skriva, rita, visa och berätta med digitala bilder..

 

Uppgifter

 • Ej namngiven

Kopplingar till läroplanen

 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: