👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vad händer i naturen?

Skapad 2017-05-06 08:28 i Fiskens förskola Bollnäs
Förskola
Nu händer det mycket i naturen, barnen har börjat visa intresse för småkrypen på gården. Vi vill att barnen ska upptäcka vad som sker med djur och natur.

Innehåll

Nuläge

Gruppen har ett behov av att uppleva och undersöka saker tillsammans.

 Barnen börjar uppmärksamma djur som vaknar och växter som kommer upp. 

Mål

Vi vill att barnen ska få lära sig lite om vad som händer med växter och djur på våren.

Barnen ska få vara med och plantera, se ett frö gro och växa upp.

Att få vara ute och röra sig och träna motoriken.

Respektera växter, djur och varandra. 

 

Syfte

Upptäcka och undersöka på deras nivå vad som finns i naturen.

Träna motoriken tillsammans med deras kompisar.

Uppleva årstiden

 

Genomförande

Tillsammans med barnen upptäcker vi vad som händer i naturen, på gården och i skogsgläntan.

Vi sjunger sånger och ramsor om djur.

Vi läser böcker om djur och natur.

Vi planterar frön som vi ser växa.

 

 

 Dokumentation under lärprocessen

Arbetslaget följer barnens lärande. Vi använder oss av iPad i vår dokumentation med barnen.

Ansvar

Hela arbetslaget ansvarar för planeringen.

Uppföljning

Vi följer upp och utvärderar under vår planering

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
    Lpfö98 Rev. 2016