Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO Tempus, tempus del 2 'Kraft och rörelse'

Skapad 2017-05-06 11:31 i Åsa Gårdsskola 4-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 4 – 6 Bild Fysik Svenska
 Vi arbetar med Kraft och rörelse!

Innehåll

Vi arbetar med Kraft och rörelse!

Så här kommer vi att arbeta:

Vecka 18:

1. Vi ställer hypoteser och undersöker gravitation. Vi gör parvis 2 labbrapporter. Därefter utför vi 2 experiment och dokumenterar genom egna VIDEOS/BILDER resultaten.

De här 2 experimenten ska ni göra:
- 2 papper som släpps från hög höjd, ett slätt och ett ihopknycklat.
- 2 klot (ihoprullade strumpor) med olika tyngd släpps från hög höjd.

 

Vecka 18-19:

2. Du gör en egen 'Skolplansch' med mall från Pages där du förklarar MED EGNA ORD begreppet 'Gravitation' för någon som inte vet vad det är. (Lämna in som uppg. 1).


Du ska ha med:
- Dina 2 videos/bilder MED FÖRKLARANDE BILDTEXTER.


- Text där du förklarar de här begreppen NOGRANNT och MED DINA EGNA ORD:

gravitation, tyngdkraft, Newton, friktion och jämvikt.

 
- Bilder. Använd 'lagliga' bilder från t.ex. Pixabay eller egna bilder.

 

Vecka 20:

3. Läs texten i läroboken om gravitation och friktion i 'Fysik och Kemi' sid.  56-60. Skriv (5)-10 frågor till texten. Skriv svaren på ett separat papper. (Lämna in som uppg. 2 och fyll i atrisen).

(Extrauppgift 1: Besvara klasskompis frågor. Lägg svaren på lärloggen. Fyll i matrisen.)

(Extrauppgift 2: Sök fakta om Isaac Newton från flera källor minst  4) Skriv om vem han var, hans liv och vad  hans upptäckter inneburit för oss idag). Skriv MED EGNA ORD på papper/ipad, gör 1 bild som passar till din text. Ange källor! Lämna in på Unikum och fyll i matrisen.)

 

Vecka 20-22:

4. Övrigt: LEKPLATSFYSIK:)! 

Du kommer också att få testa och visa dina kunskaper genom att aktivt delta när vi besöker en lekplats och gör olika experiment för att där undersöka gravitation, friktion och jämvikt.

------------------------------------------------------------

Här kan du hitta fakta:
- Vår lärobok 'Fysik och kemi' sid: 56-60.
- Andra böcker på biblioteket.
- Sidor på internet, t.ex. wikimini, wikipedia , nejunior, ungafakta mfl.

Vi kommer att samtala om hur man kan ta reda på om en sida på internet går att lita på eller ej (Källkritik).

 

Vem är mannen under äppelträdet?

Film om gravitation från Vetamix:

http://arenan.yle.fi/1-2920489

Film om Isaac Newton:

https://m.youtube.com/watch?v=jwPc0kK9VHU

Film om Isaac Newton på engelska:

https://m.youtube.com/watch?v=h48BWDeBLno

 

 

Uppgifter

 • EXTRAuppgift: Uppsats om Isaac Newton

 • Uppgift 1 Skolplansch (Pages).

 • Uppgift. 2 Egna frågor och svar kring Gravitation och friktion.

 • EXTRAUPPGIFT 3: Skriv en uppsats om Isaac Newton.

 • Lekplatsfysik

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
  Bl  4-6
 • Fotografering och filmande samt redigering i datorprogram.
  Bl  4-6
 • Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de upplevs och kan beskrivas, till exempel vid cykling.
  Fy  4-6
 • Solsystemets himlakroppar och deras rörelser i förhållande till varandra. Hur dag, natt, månader, år och årstider kan förklaras.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Fy  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6

Matriser

Fy Sv Bl
Uppgift 1 Skolplansch Pages

Saknas/behöver förbättras
Nivå 1
Nivå 2
Jag förklarar begreppen: tyngdkraft, gravitation, Newton, friktion och jämvikt MED EGNA ORD, förklaringar och videos/filmer.
Saknas/behöver förbättras
Jag beskriver begreppen med egna ord.
Jag beskriver begreppen med egna ord OCH JAG VISAR ATT JAG KAN FÖRKLARA BEGREPPEN MED EGNA ORD.
Bilder
Saknas/behöver förbättras
Jag använder "lagliga" bilder (t.ex. från Pixabay eller egna bilder).
Jag använder "lagliga" bilder (t.ex. från Pixabay eller egna bilder).OCH BILDERNA PASSAR BRA TILL TEXTEN.
Videos/bilder från 2 experiment
Saknas/behöver förbättras
Jag har gjort videos/bilder som jag lagt in på min Skolplansch. Jag har förklarande bildtexter.
Jag har gjort videos/bilder som jag lagt in på min Skolplansch. OCH JAG HAR ANSTRÄNGT MIG FÖR ATT DET SKA VARA TYDLIGT. Jag har förklarande bildtexter OCH DE ÄR MYCKET TYDLIGA-
Text
Saknas/behöver förbättras
Jag har skrivit texten med egna ord.
Jag har skrivit texten med egna ord OCH INNEHÅLLET ÄR LÄTT ATT FÖRSTÅ.
Layout (hur jag satt ihop text och bild/video)
Saknas/behöver förbättras
Min Skolplansch går att läsa och förstå. Jag har med alla delar.
Min Skolplansch går att läsa och förstå. Jag har med alla delar OCH DEN ÄR MYCKET TYDLIG .

Fy Sv Bl
Uppgift 2 Egna frågor och svar kring Gravitation och friktion.

Saknas/behöver förbättras
Nivå 1
Nivå 2
Egna frågor och svar
Saknas/behöver förbättras
Jag har skrivit 5 frågor till texten och jag har svarat på dem med egna ord.
Jag har skrivit 10 frågor till texten och jag har svarat på dem med egna ord OCH JAG HAR GETT MYCKET TYDLIGA FÖRKLARINGAR.
EXTRAUPPGIFT: Frågor och svar klasskamrat
Ej gjort
Jag har svarat på en klasskamrats frågor och lagt svaren i lärloggen.
Jag har svarat på en klasskamrats frågor och lagt svaren i lärloggen. MINA SVAR ÄR VÄL GENOMTÄNKTA OCH TYDLIGA.

Fy Sv Bl
EXTRAUPPGIFT UPPSATS OM ISAAC NEWTON

Behöver förbättras
Nivå 1
Nivå 2
Innehåll
Behöver förbättras
Jag har berättat om Isaac Newton, vem han var, några viktiga händelser i hans liv.
Jag har berättat UTFÖRLIGT om Isaac Newton, vem han var, några viktiga händelser i hans liv OCH VAD HANS UPPTÄCKTER INNEBURIT FÖR OSS IDAG.
Källor
Behöver förbättras
Jag har använt 4 källor och angett dem. OBS! källorna kan vara texter eller filmer.
Jag har använt MINST 4 källor och angett dem.
Språk och tydlighet
Behöver förbättras
Jag har skrivit med hela meningar och använt mig av egna ord och formuleringar. Min text går att läsa och förstå.
Jag har skrivit med hela meningar och använt mig av egna ord och formuleringar. JAG FÖRKLARAR PÅ ETT VARIERAT OCH TYDLIGT SÄTT. Min text går att läsa och förstå MED LÄTTHET. JAG HAR DELAT IN TEXTEN I STYCKEN MED PASSANDE RUBRIKER.
Bild kopplat till text
Behöver förbättras.
Min bild passar till texten jag skrivit.
Min bild passar till texten jag skrivit. OCH BILDEN ÄR VÄLARBETAD. BILDEN FÖRTYDLIGAR INNEHÅLLET I MIN TEXT.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: