Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Var källkritisk 2017

Skapad 2017-05-06 18:26 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola 8 Svenska
vecka 20-23 2017

Innehåll

SYFTE

 Under detta arbetsområde ges du förutsättningar att utveckla din förmåga att:

  • värdera information från olika källor
  • resonera om information och källor
  • uttrycka dig i skrift

 

ARBETSSÄTT

Vi repeterar kritisk läsning (objektivt/subjektivt och värdeladdade ord) och de källkritiska frågorna. Därefter arbetar du med olika källor om samma ämne under lektioner.

Källkritiska frågor:

  1. Vem är avsändaren? Ta reda på så mycket som möjligt om författaren - är det troligt att författaren kan veta det som texten handlar om? Varifrån har författaren hämtat informationen? Flera källor ökar trovärdigheten.
  2. Vad är fakta och vad är åsikter i informationen? Fakta stöds genom bevis eller objektiva uppgifter. Trovärdiga texter ska vara oberoende och neutrala. Är texten vinklad, d v s presenteras endast ett perspektiv? Titta på ordvalen - vill de påverka dig på något sätt?
  3. Är informationen aktuell? Det bästa är att använda så aktuell information som möjligt.

Inlämning av källkritisk text den 31 maj.

 

BEDÖMNING

I vecka 22 visar du din kunskap att:

  • Resonera om informationens och källornas trovärdighet.
  • Skriva en källkritisk text

 

KUNSKAPSKRAV

E

Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet.

Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

 

C

Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet.

Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

 

A

Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet.

Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

Uppgifter

  • Var källkritisk 2017

Matriser

Sv
Var källkritisk 2017

På väg i utveckling mot lägsta kunskapskrav
E
C
A
Resonera
Du resonerar och motiverar med enkla och till viss del underbyggda argument, d v s du beskriver med ett enkelt samband och uttrycker ett konstaterande utan utförlig förklaring.
Du resonerar och motiverar med utvecklade och relativt väl underbyggda argument, d v s du beskriver utförligt där sambanden framgår tydligt och ger exempel.
Du resonerar och motiverar med välutvecklade och väl underbyggda argument, d v s du beskriver utförligt där sambanden innehåller en utvecklad beskrivning och där exemplen förtydligar resonemanget.
Skriva
Du skriver så att läsaren förstår innehållet utan omläsning, t ex med avsaknad av interpunktion som inte stör läsaren.
Du skriver så att innehållet tydligt framgår, t ex med variation i ordval och i stort sett korrekt interpunktion.
Du skriver så att innehållet tydligt framgår och texten lockar till läsning, t ex med variation i ordval och meningsbyggnad.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: