Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering av realiaprojektet, Spanska 3.

Skapad 2017-05-07 10:22 i Kattegattgymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Moderna Språk - Spanska
I detta arbetsområde ska du arbeta med en kulturell företeelse i antingen Bolivia eller i Venezuela. Du ska också göra jämförelser med svenska förhållanden och använda dig av olika medier.

Innehåll

För att komma åt uppgiften, kunskapskrav och en genomgång om källhänvisningar, klicka här.

Uppgifter

  • Kursutvärdering.

Matriser

ModSpa
Avslutande bedömningsmatris för Spanska 3.

E-nivå:
C-nivå:
A-nivå:
Läs- och hörförståelse:
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i talat språk i lugnt tempo samt i enkla texter om kända ämnen.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar väsentliga detaljer i talat språk i lugnt tempo samt i enkla texter om kända ämnen.
Du förstår såväl helhet som detaljer i talat språk i lugnt tempo samt i enkla texter om kända ämnen.
Uppvisad läs- och hörförståelse:
Du visar din förståelse genom att i enkel form redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du visar din förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du visar din förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Strategier vid läs- och hörförståelse:
För att underlätta din förståelse av innehållet i det talade språket och texterna väljer och använder du dig av någon strategi för lyssnande och läsning.
För att underlätta din förståelse av innehållet i det talade språket och texterna väljer och använder du i viss utsträckning strategier för lyssnande och läsning.
För att underlätta din förståelse av innehållet i det talade språket och texterna väljer och använder du i viss utsträckning strategier för lyssnande och läsning.
Användning av olika medier:
Du väljer texter och talat språk från olika medier, samt använder med viss relevans det valda materialet i din egen produktion och interaktion.
Du väljer texter och talat språk från olika medier, samt använder på ett relevant sätt det valda materialet i din egen produktion och interaktion.
Du väljer texter och talat språk från olika medier, samt använder på ett relevant och effektivt sätt det valda materialet i din egen produktion och interaktion.
Muntlig förmåga:
Du formulerar dig enkelt, begripligt och till viss del sammanhängande.
Du formulerar dig enkelt, relativt tydligt och sammanhängande, samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Du formulerar dig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Du formulerar dig även med ett visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Strategier vid interaktion:
Du väljer och använder i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
Du väljer och använder fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Du väljer och använder väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
Skrivförmåga:
Du formulerar dig enkelt, begripligt och till viss del sammanhängande.
Du formulerar dig enkelt, relativt tydligt och sammanhängande, samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Du formulerar dig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Du formulerar dig även med ett visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Kunna göra förbättringar:
För att förtydliga och variera din kommunikation bearbetar du och gör enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera din kommunikation bearbetar du och gör enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera din kommunikation bearbetar du och gör välgrundade förbättringar av egna framställningar.
Kunskap om kulturella företeelser:
Du diskuterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används och gör då också enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används och gör då också enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används och gör då också välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: