Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Var bor du?

Skapad 2017-05-07 11:15 i Å-mini förskola-fritidshem Unikum Piloter VT17
Förskola
Utifrån boken om "Sture bygger" vill vi utveckla barnens intresse för att bygga och konstruera med olika material.

Innehåll

 VAD gör vi?

Vi använder oss av Google Maps och besöker alla barnens hus.

Vi sätter upp bilder på barnens hus på väggen, vi ber föräldrarna ta bild och maila till oss.

Vi pratar om var vi bor, vilken adress, vilken siffra det är på huset.

Vi bygger hus i olika material som t ex tomma mjölkförpackningar.

Vi undersöker olika verktyg och uppdaterar vår verktygslåda.

 

VARFÖR gör vi det?

Vi vill inspirera barnen att konstruera, fantisera och skapa ensamma och i grupp. Att kunna se på en bild och överföra det till en modell i verkligheten och att använda sig av antal, former, högt, lågt osv är alla viktiga delar i matematiken.

Vi vill även skapa möjlighet till samtal kring bilderna, vad har du för färg på ditt hus? Vad många fönster du har! 

Vi vill berika barnens ordförråd genom att prata om "resan" på Google. Vi åker långt, ni bor nära, ska vi fortsätta framåt eller sväng höger/vänster osv

 

Kopplingar till läroplanen

 • att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimuleras och utmanas i sin matematiska utveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utmana barns nyfikenhet och begynnande förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: