Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FYSIK: AKUSTIK (år 8)

Skapad 2017-05-07 11:16 i Streteredsskolan Mölndals Stad
Grundskola 7 – 9 Fysik
Ämnet fysik handlar om det mesta vi upplever omkring oss. Akustik är läran om ljudet (främst hörbart ljud).

Innehåll

• Koppling till läroplanen - förmågor & centralt innehåll

Redan tidigare har du i ämnet no/fysik studerat …

Nu ska du studera…

 

• Undervisningen
I undervisningen kommer du att lära dig om ... (Vad?)

I undervisningen kommer vi att ... (Hur?)

Arbetsformer
- För att du ska få möjlighet att nå de uppsatta målen kommer du att få möta och bearbeta kunskapsområdets innehåll på olika sätt. Under
  lektionstid kommer vi att använda oss av olika sorters läromedel och se på filmer.


• Bedömning
 Du kommer visa dina kunskaper/förmågor på följande sätt (Hur?)

  • genom att arbeta aktivt på lektioner
  • genom att delta i diskussioner och resonemang
  • genom att utföra skriftliga förhör        

Matriser

Fy
FYSIK: AKUSTIK (år 8). Vt17

ÖRAT

Sätt ut örats delar
Inte gjort/ otillräckliga kunskaper
Acceptabla kunskaper
Mycket goda kunskaper

SKRIFTLIGT PROV

Ljudvågor, våglängd, frekvens

1. Hur uppstår ljudvågor i luft?
Inte gjort/ fel svar
Utfört med acceptabelt resultat.
Utfört med gott resultat.
2a. Vad menas med en våglängd?
Inte gjort/ fel svar
Utfört med acceptabelt resultat.
Utfört med gott resultat.
2b. Markera en våglängd.
Inte gjort/ inte godkänt
Rätt svar
3. Vilken våglängd har vågen i bilden?
Inte gjort/fel svar
Utfört med acceptabelt resultat.
Utfört med gott resultat.
4a. Vilken ljudvåg har högsta frekvensen?
Motivera!
Inte gjort/ fel svar
Utfört med acceptabelt resultat.
Utfört med gott resultat.
4b. Vilken ljudvåg har lägsta frekvensen?
Motivera!
Inte gjort/ fel svar
Utfört med acceptabelt resultat.
Utfört med gott resultat.
13a. Vilken ljudvåg har högsta frekvensen?
Tolka bild!
Inte gjort/ fel svar
Rätt svar
13b. Vilken ljudvåg har den högsta ljudnivån?
Tolka bild!
Inte gjort/ fel svar
Rätt svar
13c. Beskriv hur ljuden låter när du lyssnar på dem.
Tolka bild [Ljudvåg A]
Inte gjort/ fel svar
Rätt svar
Tolka bild [Ljudvåg C]
Inte gjort/ fel svar
Rätt svar
9a. Vad kallas det man mäter om man mäter antalet svängningar per sekund?
Inte gjort/ fel svar
Rätt svar
9b. Vilken enhet anger man detta i?
Inte gjort/ fel svar
Ett rätt svar
Två rätt svar

Vanligt ljud, ultra- & infraljud

10a. Redogör för skillnaden mellan vanligt ljud och ultraljud.
Inte gjort/ fel svar
Utfört med acceptabelt resultat.
Utfört med gott resultat.
b. Ge två exempel på ultraljud.
Inte gjort/ fel svar
Ett rätt svar
Två rätt svar
10a. Redogör för vad som menas med infraljud.
Inte gjort/ fel svar
Utfört med acceptabelt resultat.
Utfört med gott resultat.

Ljudets fart, reflektion

6. Hur stor är ljudets fart(ungefär) i luft?
Inte gjort/ fel svar
Rätt svar
7. Hur långt bort är blixten?
Inte gjort/ fel svar
Utfört med acceptabelt resultat.
Utfört med gott resultat.
8. Hur ska en yta vara beskaffad för att den ska reflektera ljud bra?
Inte gjort/ fel svar
Rätt svar
12. Hur kan man mäta havsdjup med ekolod?
Inte gjort/ fel svar
Utfört med acceptabelt resultat.
Utfört med gott resultat.
...............................
...............................
...............................
...............................
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: