Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Livscykler

Skapad 2017-05-07 13:56 i Nannaskolan Uppsala
Grundskola 7 Teknik
Arbetsområde med olika materials livscykler.

Innehåll

Mål för området:

Undersöka några olika materials livscykler
Analysera livscyklerna och komma med förslag på förbättringar

Bedömningsuppgift:

Pralinprinsessan - skrivuppgift med diskussion och ställningstagande

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Bearbetning av råvara till färdig produkt och hantering av avfall i någon industriell process, till exempel papperstillverkning och livsmedelstillverkning.
  Tk  7-9
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  7-9
 • Återvinning och återanvändning av material i olika tillverkningsprocesser. Samspel mellan människa och teknik samt människans möjligheter att skapa tekniska lösningar som bidrar till hållbar utveckling.
  Tk  7-9
 • Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala aspekter, till exempel i fråga om utveckling och användning av biobränslen och krigsmateriel.
  Tk  7-9

Matriser

Tk
Pralinprinsessan

E-Nivå
C-Nivå
A-Nivå
Använda vetenskaplig information
Du använder den naturvetenskapliga informationen ur faktabladet som stöd för din motivering.
Ta ställning
Du tar ställning genom att rekommendera ett förpackningsmaterial.
Motivera ett ställningstagande
Du motiverar ditt ställningstagande utifrån en av faktabladets aspekter genom att: - uppge en fördel med det valda förpacknings-materialet och - uppge en nackdel med något av de andra förpacknings-materialen.
Du motiverar ditt ställningstagande utifrån två av faktabladets aspekter genom att: - jämföra två av de tre förpacknings-materialen med varandra och - uppge för- och nackdelar med dessa.
Du motiverar ditt ställningstagande utifrån två av faktabladets aspekter genom att: - jämföra alla tre förpacknings-materialen med varandra och - uppge för- och nackdelar med dessa.
Anpassa ett brev till ett syfte
Du har motiverat ditt ställningstagande enligt ovanstående krav och formulerat en enkel text med viss anpassning till syftet.
Du har motiverat ditt ställningstagande enligt ovanstående krav och formulerat en utvecklad text med relativt god anpassning till syftet.
Du har motiverat ditt ställningstagande enligt ovanstående krav och formulerat en välutvecklad text med god anpassning till syftet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: