Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi och biologi

Skapad 2017-05-07 15:46 i Freinetskolan Mimer Freinet
Vi kommer att jobba med kemiska reaktioner och naturruta
Grundskola 4 – 6 Biologi Kemi

Innehåll

Matriser

Bi Ke
Kemi och biologi

Första kunskapskravet

Öva mer
E
C
A
Använda informationen
Eleven **har svårt** att använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med anpassning till sammanhanget
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med **viss** anpassning till sammanhanget.
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med **relativt god** anpassning till sammanhanget.
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med **god** anpassning till sammanhanget
Samtala och diskutera
Hur du deltar i klassens diskussioner, grupp/ pardiskussioner
Eleven **har svårt att** samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som **till viss del** för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som **för** samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som **för** samtalen och diskussionerna framåt **och fördjupar eller breddar dem**.

Andra kunskapskravet

Öva mer
E
C
A
Planera experiment
Sammantagen bedömning på: "Den osynliga gassläckare", "Vad händer i påsen". "Hur snabbt rostar det", "Test med ättika och tre olika ämnen".
Eleven har svårt att genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och att **bidra till att formulera** enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även **bidra till att formulera** enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även **formulera** enkla frågeställningar och planeringar som det **efter någon bearbetning** går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även **formulera** enkla frågeställningar och planeringar som **det går att** arbeta systematiskt utifrån.
I arbetet använder eleven **inte** utrustning på ett säkert och i **huvudsak** fungerande sätt.
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i **huvudsak** fungerande sätt.
Jämföra resultat
Sammantagen bedömning på: "Kemiska reaktioner" och "naturrutan "
Eleven kan har svårt jämföra sina och andras resultat och för då **med hjälp enkla** resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt **har svårt att se vad** som kan förbättra undersökningen.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då **enkla** resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt **bidrar till att ge förslag** som kan förbättra undersökningen
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då **utvecklade** resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt **ger förslag som efter någon bearbetning** som kan förbättra undersökningen.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då **välutvecklade** resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt **ger förslag** som kan förbättra undersökningen.

Tredje kunskapskravet

Öva mer
E
C
A
Från råvara till avfall, kemi i hemmet, upptäckter som gjort skillnad
Sammantagen bedömning på: "Uppfinnaren", Serie", "film/text" och "häften"
Eleven har **till viss del grundläggande** kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det **delvis** genom att **ge exempel på** och beskriva dessa med **viss användning** av kemins begrepp.
.Eleven har **grundläggande** kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att **ge exempel på** och beskriva dessa med **viss användning** av kemins begrepp.
Eleven har **goda** kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att **förklara och visa på enkla samband** inom dessa med **relativt god användning** av kemins begrepp.
Eleven har **mycket goda** kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att **förklara och visa på enkla samband** inom dessa och något gemensamt drag med **god användning** av kemins begrepp.
Begrepp, blandade uppgifter på testet
I enkla och till viss del underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan **inte/har eleven svårt** relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling
I **enkla och till viss del** underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling
I **utvecklade och relativt väll** underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling
I **välutvecklade och väl** underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling
Naturruta
Eleven har **inte tillräckligt grundläggande** kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra biologiska sammanhang och visar **inte det genom att ge exempel på** och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp
Eleven har **grundläggande** kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra biologiska sammanhang och visar det genom att **ge exempel på** och beskriva dessa med **viss användning** av biologins begrepp
Eleven har **goda** kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra biologiska sammanhang och visar det genom att **förklara och visa på enkla samband** inom dessa med **relativt god** användning av biologins begrepp.
Eleven har **mycket goda** kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra biologiska sammanhang och visar det genom att **förklara och visa på enkla samband** inom dessa och något gemensamt drag med **god** användning av biologins begrepp
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: