Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Genetik

Skapad 2017-05-07 15:59 i Tågaborgsskolan Helsingborg
Grundskola 9 Biologi

Innehåll

Mål för arbetet

Efter avslutat område är tanken att du har förbättrat din förmåga att: 
-Genomföra egna undersökningar
- Resonera kring ärftlighet

Arbetsgång

-Genomgångar
- Teoretiska uppgifter ( enskilt, grupp)
- Egen undersökning

Bedömning

Se matris.

Matriser

Bi
Genetik

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Slutsats.
Svara på frågeställning genom att väva ihop resultat och teoribiten (fakta).
Enkel och vardaglig slutsats Utifrån vardagliga erfarenheter om ärftlighet. Kortfattat
Enkel slutsats Får med någon koppling mellan resultat och frågeställning. Använder något/några begrepp inom ärftlighet.
Utvecklad slutsats. Tydlig koppling mellan frågeställning och resultat. Till viss del fördjupade resonemang kring ärftlighet Använder och förklarar några begrepp inom genetiken.
Välutvecklad slutsats. Fördjupad fakta Välutvecklade resonemang om ärftlighet kopplat till resultatet. Korrekta förklaringar av begrepp inom genetiken.
Rimlighet
Resonemang kring resultatens rimlighet utifrån felkällor och förbättringsområden.
Enkla resonemang Allmänt hållet förslag på förbättring,(som fungerar på alla undersökningar)..
Enkla resonemang Allmänt hållen förbättring. Enkel förklaring till hur trovärdigheten påverkas.
Utvecklade resonemang Uppgiftsspecifik förbättring. Utvecklad förklaring till hur trovärdigheten påverkas.
Välutvecklade resonemang + Nya tänkbara undersökningar som skulle göra resultatet mer trovärdigt.
Dokumentation.
Rapport Tabeller Diagram Rubriker
Enkel rapport. Någon del saknas/bristfällig
Enkel rapport Kortfattad Alla delar finns med.
Utvecklad rapport Tydliga tabeller/ diagam Struktur Utvecklad text
Välutvecklad rapport Noggrann Detaljerad Välutvecklad text
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: