Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Massmedia och reklam

Skapad 2017-05-07 16:39 i Söderskolan Falkenberg
Grundsärskola 7 – 9 Svenska Samhällsorienterande ämnen
I det här arbetsområdet ska vi arbeta med massmedia och reklam. Vi kommer arbeta ämnesintegrerat med både svenska och samhällskunskap.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Syftet med arbetsområdet är att utveckla din förmåga att:

SO:

 • tänka kring massmediernas roll i en demokrati
 • använda begrepp som hör till området

Sv:

 • läsa och förstår olika texttyper som finns i tidningen
 • skriva olika texttyper som finns i tidningen

Bedömning - vad och hur

Vad ska bedömas?

Din förmåga att:

SO:

 • ge exempel på våra grundlagar och tänka kring varför de behövs i vårt samhälle
 • använda begrepp som hör till arbetsområdet

Sv:

 • läsa olika texter som finns i tidningen
 • skriva olika texter som finns i tidningen samt använda skrivregler i de texter du skriver
 • skriva texter för hand och på iPad

Hur ska det bedömas?

 • Inlämning av två tidningstexter
 • Muntlig diskussion i grupp

Undervisning och arbetsformer

 • genomgångar
 • film
 • gruppdiskussioner
 • enskilt arbete

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över demokratiska värden, principer och arbetssätt,
  SO
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  SO
 • läsa, förstå och reflektera över olika texter,
  Sv
 • skriva texter för olika syften och mottagare,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Sveriges grundlagar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val och skapa opinion i sociala medier.
  SO  7-9
 • Olika slags medier, deras uppbyggnad och innehåll, till exempel i sociala medier, webbplatser eller dagstidningar.
  SO  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor i olika medier.
  SO  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom de samhällsorienterande ämnena för att till exempel samtala om samhällsfrågor och utvärdera arbetsprocesser.
  SO  7-9
 • Lässtrategier för att avkoda och förstå olika texter. Sökläsning och läsning mellan raderna.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter och hur man anpassar innehållet till olika mottagare. Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form.
  Sv  7-9
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande och instruerande texter, till exempel nyhetsartiklar, spelinstruktioner och recept. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan ge exempel på olika lagar och regler i samhället och bidrar till resonemang om varför de kan behövas.
  SO  E 9
 • Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om samhällsfrågor, i egna frågor och vid bidrag till omdömen om olika arbetsprocesser.
  SO  E 9
 • Eleven kan med stöd av bilder läsa texter från olika genrer.
  Sv  E 9
 • Eleven kan skriva texter med flera meningar och tydligt innehåll och bidrar till att anpassa texterna till mottagare och syfte.
  Sv  E 9
 • Dessutom medverkar eleven i att strukturera texterna genom att använda skiljetecken och stavningsregler.
  Sv  E 9
 • Eleven kan skriva med läslig handstil och på dator och medverkar i att använda digital stavningskontroll och digitala kommunikationsverktyg.
  Sv  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: