Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Boksamtal

Skapad 2017-05-07 17:35 i Nannaskolan Uppsala
Grundskola 7 – 9 Svenska
Du ska läsa en bok som du sedan ska presentera och diskutera med en grupp klasskamrater. Ni kommer att sitta i grupper om fyra till fem personer och var och en presenterar sin bok och därefter diskuterar ni olika frågor utifrån böckerna.

Innehåll

Välj en skönlitterär bok:
- Välj en bok på din nivå - inte för lätt och inte för svår
- Gör en planering så att du vet att du hinner läsa ut boken i tid

Förbered din presentation:
- Träna in en sammanfattning av boken, t.ex. genom att skriva stödord
- Fundera över vad du tycker om boken – motivera gärna
- Fundera ut två diskussionsfrågor (en huvudfråga och en i reserv). Tänk i form av ”bortom raderna”, det vill säga att gruppen inte måste ha läst boken för att kunna diskutera frågan. Fundera också ut vad du själv tycker i frågan.

 

Presentera en bok och leda en diskussion (i ca 5 minuter):
- Sammanfatta kort handlingen i boken
- Säg vad du tycker om boken
- Läs upp din första diskussionsfråga och led diskussionen runt den

 

Du bedöms utifrån hur du kan:
- Förbereda och genomföra muntlig framställning
- Samtala om och diskutera varierande ämnen samt framföra åsikter och argument

 

 

Matriser

Sv
Kunskapskrav Svenska 7-9

Syftet med undervisningen i svenska är att eleven ges förutsättningar att utveckla förmågan att:
  • Sv   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  • Sv   läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  • Sv   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
Insats krävs
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Samtala om och diskutera varierande ämnen samt framföra åsikter och argument
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med väl utvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Förbereda och genomföra muntlig framställning
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra väl utvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: