Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projektarbete med sånger.

Skapad 2017-05-08 04:54 i Trollsländans förskola Helsingborg
Vi arbetar med munmotorik och språkträning för att öka barnens förståelse och uttal i det svenska språket.
Förskola
Just nu arbetar vi med språk och olika sånger. Det gör vi för att öka barnens förståelse för orden i sångerna och det svenska språket.

Innehåll

Bakgrund

Barnen har observerats i leken och dagens alla aktiviteter. Pedagogerna såg att barnen tyckte mycket om sångstunder med sång, musik och rörelse. Många kunde sjunga med i alla våra sånger, men ordens betydelse var ofta oklar. Vi ville stärka det svenska språket, så att det lättare kan användas. Detta blev vår utgångspunkt för det kommande projektet.

Munmotoriska övningar har visat sig vara en bra grund för att träna barnen i språk och uttal. Vi ser att många barn behöver denna träning och på ett lustfyllt och lekfullt sätt träna barnen till ett bättre språk och tydligare uttal.

Metod

Vi jobbar utifrån material, som vi samlar på och genom att lyssna till barnens intressen och behov väljer vi aktiviteter som är anpassade efter det.

Vilka ord hittar vi i våra favoritsånger och vad betyder de?

 

Genomförande

Vi arbetar med sånger, sagor, drama, skapande aktiviteter, TAKK-tecken språk lust med ramsor och ordlekar.

De yngre barnen använder sig mycket av rörelser, dans, skapande aktiviteter, TAKK-tecken, sagor, ordlekar, ljud och stavelser.

På ett lustfyllt sätt fångar vi och arbetar utifrån barnens intressen och nyfikenhet.

Utvärdering

På torsdagar reflekterar barnen över sina aktiviteter, då var och en får säga vad de tyckte om träffen m.m.

I slutet av temat kommer vi att utvärdera utifrån olika frågeställningar som tex. Ser vi någon skillnad på barnens språkutveckling och uttal före och efter vi arbetat med detta? Hur var upplägget för projektet? Hade vi kunnat göra något annorlunda och i så fall vad?

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: