Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grammatik åk.8 VT-17

Skapad 2017-05-08 10:10 i Forssaklackskolan Borlänge
Grammatik
Grundskola 8 Svenska
Du har tidigare arbetat med grammatik och tränat på att lära dig känna igen vilka ord som tillhör substantiv, pronomen, adjektiv, verb och adverb samt om satsdelarna subjekt och predikat. I detta arbetsområdet ska vi fortsätta att träna på satsdelarna, ordens placering i meningen.

Innehåll

Övergripande mål och syfte

Målet är att du ska upptäcka att vårt språk har mönster och regler som vi följer för att inte bli missförstådda. Därför är syftet att du

 • kan använda språket skriftligt så att andra förstår vad du menar och så att du känner dig säker att uttrycka dig,
 • kan skriva enligt regler

Syftet är också att du ska få ord och förståelse för hur man pratar om "att skriva på rätt sätt".
 

 

 

 

Centralt innehåll för arbetsområdet

I arbetsområdet får du lära dig följande om satsdelar

 • i svenskan måste det finnas ett subjekt och minst ett predikat för att meningen ska vara fullständig,
 • man kan sätta tids- rumsadverbialet först eller sist i en mening,
 • i en huvudsats sätter man satsadverbialet efter predikatet
 • i en bisats sätter man satsadverbialet före predikatet

 

Undervisning

Vi har genomgångar och övningsuppgifter 

 • repeterar ordklasserna,
 • repeterar subjekt och predikat,
 • går igenom och jobbar med satsdelarna adverbial, objekt, predikatsfyllnad, attribut och agent

Bedömning

Arbetsområdet avslutas med ett skriftligt prov i vilket du får visa dina förmågor att känna igen och använda de grammatiska begreppen på rätt sätt.

Uppgifter

 • Bildspel om satsdedlar

 • Häftet med uppgifter

 • Häftet med förklaringar om satsdelarna

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: