👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekologi

Skapad 2017-05-08 10:29 i Nyvångskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 Biologi

Innehåll

Kapitlet i boken behandlar delar av följande centrala innehåll:

  • Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.
  • Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.
  • Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.
  • Lokala ekosystem och hur de kan undersökas utifrån ekologiska frågeställningar. Sambanden mellan populationer och tillgängliga resurser i ekosystem. De lokala ekosystemen i jämförelse med regionala eller globala ekosystem. 
  • Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.
  • De biologiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.

Planering

 

Arbetsmetoder:
- grupparbete
- genomgångar
- samtal/diskussioner utifrån lärobok, tidningsartiklar, filmer och/eller annan media

 

Bedömning :
- muntlig redovisning av grupparbet