Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nya sätt att tro och livsfrågor

Skapad 2017-05-08 10:31 i Gåvsta skola Uppsala
Grundskola 7 – 9
Under senare tid har det uppstått nya religiösa grupperingar runt om i världen. I det här temat ska vi titta närmare på dessa nya sätt. Du ska också ta ställning i olika etiska dilemman och fundera över du kan använda etiska modeller.

Innehåll

Centralt innehåll

 • Nya religiösa rörelser, nyreligiositet och privatreligiositet samt hur detta tar sig uttryck.
 • Sekulära livsåskådningar, till exempel humanism.
 • Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.
 • Vardagliga etiska dilemman. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens- och pliktetik.
 • Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar.

Undervisning

 • Genomgångar om nyreligiösa rörelser, livsåskådningar samt om etik och moral
 • Diskussionsuppgifter om etiska frågor

Tillämpning

 • Fördjupning i och redovisning av en nyreligiös rörelse
 • Jämförelseuppgift
 • Argumenterande skrivuppgift om en livsfråga, t ex dödsstraff, djurförsök, abort

Konkretisering av målen

 • Känna till några nyreligiösa rörelser och vad som kännetecknar dessa
 • Veta vad som är humanism innebär
 • Jämförelse mellan nyreligiösa rörelser, sekulära livsåskådningar och världsreligioner
 • Förklara hur olika rörelser och livsåskådningar påverkar människors sätt att leva
 • Argumentera för din åsikt och ta ställning i olika etiska dilemman
 • Söka information och granska den kritiskt

 

 

Matriser

Nya sätt att tro och livsfrågor

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Resonera om likheter och skillnader mellan religioner och livsåskådningar
Dessutom för eleven enkla resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Dessutom för eleven utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Dessutom för eleven välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar
Resonera om hur religioner påverkar identiteten
Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
Resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar
Föra enkla och till viss del underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
Föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
Föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Söka information och kritiskt granska den
Använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Använder då olika typer av källor på ett relativt väl fungerande sätt samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Använder då olika typer av källor på ett väl fungerande sätt samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: