👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik, åk 6, v.t., arbetsområde 3

Skapad 2017-05-08 13:53 i Wieselgrensskolan Helsingborg
Grundskola 6 Matematik
Under vårterminens arbetsområde 3 får du bland annat träna på: vad som menas med negativa och positiva tal, att skriva och förklara vad ett binärt tal är, att förstå vad som menas med hastighet och kunna göra enkla beräkningar av hastighet, att förstå vad som menas med skala och kunna räkna med skala.

Innehåll

Minimum att hinna med under arbetsområde 3 är att räkna de gröna sidorna i kapitel 6 och 7, alltså fram till diagnosen mitt i kapitlet, samt att också göra diagnoserna 6 och 7.

När du hunnit med att göra det ovanstående har du klarat av grunderna för vårens arbetsområde 3. Den tid som återstår fram tills att du ska göra den tredje provräkningen för å.k. 6 använder du till repetitionsuppgifter eller fördjupningsuppgifter på det du arbetat med i arbetsområde 3. Du kommer av din lärare att få speciella repetitionsuppgifter eller fördjupningsuppgifter som är anpassade för just dig.

Matriser

Ma
Matematik, åk 6, vårterminen

Nivå 1
Du har inte nått kunskapsmålen.
Nivå 2
Du har nått kunskapsmålen.
Ny nivå
Du har nått kunskapsmålen med god marginal.
Arbetsområde 3
* förklara vad som menas med hela tal, negativa tal, positiva tal, decimaltal och tal i bråkform * läsa och skriva stora tal * multiplicera heltal * dividera ett heltal där kvoten blir ett decimaltal * skriva och förklara vad ett binärt tal är *kunna använda olika enheter för vikt och volym * kunna använda enheten ton för vikt * förstå vad som menas med hastighet och kunna göra enkla beräkningar av hastighet * förstå vad som menas med skala och kunna räkna med skala