Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trafik

Skapad 2017-05-08 15:21 i Östervåla skola F-6 Heby
Grundskola 1 SO (år 1-3)
Hur ska vi göra i trafiken? Vilka regler finns för trafiken? Vilka faror finns i trafiken?

Innehåll

Lgr-11 Del 1 - Skolans värdegrund och uppdrag

Skolan ska främja elevernas harmoniska utveckling. Detta ska åstadkommas genom en varierad och balanserad sammansättning av innehåll och arbetsformer. Gemensamma erfarenheter och den sociala och kulturella värld som skolan utgör skapar utrymme och förutsättningar för ett lärande och en utveckling där olika kunskapsformer är delar av en helhet.

Lgr-11 Del 2 - Övergripande mål och riktlinjer

Skolan ska ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem. Dessa ger också en grund för fortsatt utbildning.

 

Hur kommer undervisningen att gå till;

VAD?

*några vanliga trafikmärken

*några trafikregler t ex vilken sida man ska gå på, hur man tar sig säkert över en gata

*att använda cykelhjälm och varför

*hur en säker cykel ska vara

*varför man ska använda reflexer

HUR?

Vi kommer att;

*samtala och diskutera om trafik 

*titta på bilder, läsa och lyssna på texter

*titta på filmer

*måla och träna på olika trafikmärken, samt tillverka några egna

*trafikpromenader runt skolan

VARFÖR?

*kunna förstå riskerna i trafiken 

*vistas på ett så säkert sätt som möjligt i trafiken

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att;

*aktiv delta i gemensamma diskussioner

*berätta vad trafikregler är och förklara varför de finns 

*ge exempel på någon/några trafikregler (ex cykelns utrustning, övergångsställen)

*känna igen några för dig viktiga trafikmärken

*berätta om något riskfyllt ställe i  vår närmiljö/trafiken och hur man ska bete sig där för att undvika faror/olyckor

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: