Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsa och förstå+diskutera - The Perks of Being a Wallflower

Skapad 2017-05-08 19:41 i Österslättsskolan Karlshamn
Grundskola 7 – 9 Engelska
"He's something isn't he?" Bob nodded his head. Patrick then said something I don't think I'll ever forget. "He's a wallflower." And Bob really nodded his head. And the whole room nodded their head..."You see things. You keep quiet about them. And you understand."

Innehåll

Mål för elev

 • Att läsa den skönlitterära boken The Perks of Being a Wallflower på engelska.
 • Att se filmen baserad på boken, och förstå tal utan textning.
 • Att reflektera kring boken och formulera sig i en skriftlig uppgift.

Innehåll

Under arbetsområdet kommer du läsa ungdomsromanen "The Perks of Being a Wallflower" av Stephen Chobsky. Vi kommer även att se filmen med samma namn.  Du följer ett lässchema, där det framgår hur mycket du ska läsa varje vecka. Du har tillgång till boken via en sida på nätet. Länken hittar du i vårt gemensamma dokument som heter "Perks of being a wallflower". Matrisen markeras utifrån dina svar på tillhörande frågor.

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • Centralt innehåll
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
  En  7-9
 • Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
  En  7-9

Matriser

En
Engelska muntlig förmåga och interaktion

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Vilja och förmåga att samtala
Du tar initiativ och försöker föra samtalet vidare med kompisens/ lärarens stöd.
Du deltar aktivt i samtalet.
Du använder dig av fungerande strategier för att återuppta en tråd när samtalet går i stå.
Du utvecklar och fördjupar samtalet.
Flyt (och förmågan att lösa språkliga problem)
Din engelska är hackig och med många avbrott.
Du talar bitvis med flyt.
Du talar oftast med flyt.
Du uttrycker dig ledigt med flyt och säkerhet.
Uttal och intonation
Du har vissa svårigheter med ditt uttal, vilket ibland hindrar förståelsen.
Du uttalar de flesta ord rätt, men intonationen påverkas tydligt av modersmålet.
Du uttalar de flesta ord rätt och talar med delvis god intonation.
Du uttalar orden rätt och med god intonation.
Ordförråd, dvs ord och uttryck
Du gör dig förstådd, men ditt innehåll är ibland otydligt.
Du gör dig förstådd med ett enkelt, vardagligt och i huvudsak korrekt språk.
Du uttrycker dig varierat och kan välja ord och uttryck efter situation och mottagare.
Du har ett avancerat ordförråd och du använder specialuttryck som är typiska för språket.
Grammatik (meningsbyggnad och struktur)
Du gör grammatiska fel som ibland stör förståelsen.
Du gör dig förstådd trots grammatiska fel.
De grammatiska fel du gör stör inte förståelsen, trots varierad meningsbyggnad och varierade strukturer på dina texter.
Du uttrycker dig med hjälp av avancerade och varierade strukturer och i huvudsak korrekt.
Strategier (använda valt material till egen interaktion)
Du har svårt att prata om sådant som du hört och läst om i olika medier och återkommer istället gärna till välbekanta ämnen.
Du kan prata om sådant du hört och läst om i olika medier och kommenterar innehållet översiktligt.
Du kan prata om sådant du hört och läst om i olika medier och när du kommenterar det använder du dig av uttryck ifrån mediet.
Du kan prata om sådant du hört om eller läst om i olika medier och du kommenterar det du läst på ett sätt som visar att du tagit in nytt språk och nya uttryck och på så sätt förbättrat din produktion.
.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: