Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Reading an English Book + an oral presentation

Skapad 2017-05-08 19:46 i Österslättsskolan Karlshamn
Boken delas upp i delar och eleverna har läsning som hemuppgift. Eleverna avslutar arbetet med att återberätta boken på engelska för läraren.
Grundskola 7 – 9 Engelska
Eleverna läser en fritt vald engelsk bok och återberättar den muntligt.

Innehåll

Syfte

 • Förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter.
 • Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.
 • Använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.

Centralt innehåll

 • Skönlitteratur och annan fiktion (---).
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstå när språket inte räcker till, t.ex omformuleringar, frågor och förklaringar.

Konkretisering

 • Läsa sin bok, i skolan och som hemuppgift.
 • Skriva stödord till  bokens innehåll.
 • Försöka arbeta med språkliga strategier, för att göra sig förstådd. T. ex förklara ett ord som man inte kan, genom att använda andra ord.
 • Återberätta en sammanfattning av boken för Karin.

Undervisning/arbetssätt

 • Eleverna läser sin bok både i skolan och som läxa.
 • Sammanfattningen återberättas, med hjälp av stödord, under ett lektionstillfälle.

Bedömning

 • Elevens förståelse  av boken och elevens muntliga förmåga bedöms i en matris.

Matriser

En
Reading an English Book.

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Läsförståelse
Du har svårt att förstå innehållet.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer. r
Du kan förstå såväl helhet som detaljer.
Läsförståelse - återge och kommentera (frågor till boken + skriftlig uppgift)
Du kan inte redogöra för, diskutera eller kommentera det du läst eftersom du inte förstått det tillräckligt väl.
Du visar din förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer.
Du visar din förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer.
Du visar din förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer.
Innehåll och flyt
Du kan åter berätta kortfattat utifrån givna instruktioner. Du säger enstaka fraser som ej knyts ihop. Du förmedlar ett innehåll som är mycket magert.
Du kan återberätta med sammanhang om vardagshändelser, med vardagliga ord och fraser. Innehållet är ganska kortfattat. Du försöker uttrycka en del egna åsikter, men de är inte utvecklade.
Du kan återberätta ett specifikt ämne och tar även med detaljer. Innehållet är informativt och delvis intresseväckande. Du förklarar och/eller ger en del exempel.
Du kan återberätta och tar upp flera aspekter om ett givet ämne. Sammanfattningen är mycket innehållsrik och intressant. Du beskriver, förklarar, diskuterar och/eller jämför.
Grammatik
Du använder, en för årskursen, mycket enkel grammatik. Du gör ofta fel som stör förståelsen.
Du använder en enkel grammatik. Du gör vissa fel som kan störa förståelsen.
Du nyttjar grammatik som är anpassad för årskursen. Du gör vissa fel, som dock inte stör förståelsen.
Du visar på god kännedom gällande grammatik, anpassad för årskursen. Du gör få eller inga fel.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: