Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Djur i skogen

Skapad 2017-05-08 21:00 i Kvarnsvedens skola Borlänge
Grundskola 1 NO (år 1-3) Bild Svenska
Det finns massor av djur här i Sverige. Vilka skulle du vilja veta mer om?

Innehåll

Syfte

Förstå enkla faktatexter. Plocka ut det som du tycker är viktigt och intressant.

Lära dig mer om några svenska djur och att det finns olika kategorier av djur.

Träna på att teckna genom att följa tips och instruktioner. Förstå principen av animerade filmer.

 

Arbetsgång

Du kommer att få välja djur som du får läsa om, eller lyssna till, i enkla faktaböcker. Du plockar ut och sammanställer fakta som du tycker är intressant och viktig på ett faktablad. Till varje faktablad ska du också rita en blyertsbild av djuret genom att följa art for kids tydliga instruktioner.

Tillsammans i klassen tittar vi på filmer om våra svenska djur.

Vi har diskussionsgrupper och sorterar djuren efter vilka egenskaper de har. Vi kategoriserar dem efter vad vi vet och har fått lära oss.

I slutet på temat ska vi jobba i smågrupper och göra en liten Stop Motion film om ett djur.

 

Bedömning

Du ska visa att du på egen hand kan plocka ut viktiga delar ur en text. Mer än godtagbara kunskaper är att själv kunna läsa texten och sedan plocka ut viktiga och intressanta delar.

Du ska kunna berätta något om, minst två, svenska djur. Du ska kunna sortera djur och ge en förklaring på hur du tänkt.

Du ska rita och göra ditt bästa, vara noggrann.

Du ska i samtal visa att du förstår principen av animation.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Fotografering och överföring av bilder med hjälp av datorprogram.
  Bl  1-3
 • Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.
  Bl  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: