Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Berättande text - Fantasy

Skapad 2017-05-08 21:11 i Valboskolan 4-6 Färgelanda
Grundskola 4 – 6 Svenska
Det är dags att kliva in i en berättande och magisk värld.I arbetsområdet med berättande text - Fantasy får du lära dig typiska dragen inom fantasygenren. Fantasy handlar oftast om flera världar med magiska inslag där det goda kämpar mot det onda. Vi kommer att både läsa Fantasy och skriva en egen Fantasy.

Innehåll

Syfte och mål

1. Förstå syftet/meningen med en berättande text och lära dig känna igen en Fantasyberättelse utifrån dess typiska drag

2. Lära dig vilka språkliga drag som används i berättande text, styckeindelning, dialoger, miljö och personbeskrivningar m.m.

3. Kunna planera och skriva en berättande text.

4. Komplettera dina text med en passande bild som lyfter innehållet i din text.

 

Arbetsgång

1. Läsa berättande texter och förstå hur den berättande texten är uppbyggd.

2. Känna igen vad som är typiskt för en Fantasy vad gäller innehåll och struktur.

3. Planera och skriva en egen Fantasy.

4. Göra person- och miljöbeskrivningar.

5. Skriva dialoger.

6. Träna svenska skrivregler.

7. Ta och ge respons på texter.


Vi kommer göra olika övningar både gemensamt, i par och enskilt för att träna inför din egen berättelse. 

 

Bedöming

Du behöver:

 • vara delaktig i samtal och diskussioner kring olika texter.
 • skriva, planera och utveckla en egen Fantasyberättelse

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Berättande text - Fantasy

Grundläggande kunskaper
Goda kunskaper
Mycket goda kunskaper
Innehåll - typiska drag
I din Fantasy finns två eller fler av följande delar med: en portal, två världar, magiskt inslag, problem och en lösning. Delarna är enkelt beskrivna.
I din Fantasy finns alla följande delar med: en portal, två världar, magiskt inslag, problem och en lösning. Delarna innehåller i överlag utvecklande beskrivningar, detaljer och förklaringar.
I din Fantasyfinns alla följande delar med: en portal, två världar, magiskt inslag, problem och en lösning. Delarna innehåller utvecklande beskrivningar, detaljer och förklaringar.
Innehåll - händelser
Texten har en enkel handling, händelserna räknas upp och utvecklas något. ex. Träningen var hård. Han lärde sig jättefort. Tre dagar innan premiären kunde vi programmet utantill.
Texten har en utvecklad handling och personers känslor eller upplevelser kommer med. ex. Träningen var hård, vi tränade sju timmar varje dag. Han lärde sig jättefort och han älskade att visa upp sig inför personalen. Tre dagar innan premiären kunde vi programmet utantill.
Texten har en välutvecklad handling, personers känslor och upplevelser kommer med. ex. Träningen var hård, vi tränade sju timmar varje dag. Han lärde sig jättefort och han älskade att visa upp sig inför personalen. Vi övade in flera olika konster men det han älskade mest var att resa sig på bakbenen för att sedan snurra ett varv runt på stället. Tre dagar innan premiären kunde vi programmet utantill.
Innehåll - struktur
Händelserna hänger samman på ett ganska bra sätt med en inledning en huvuddel och en avslutning. Texten har en rubrik. Du har med dialoger i din text.
Händelserna hänger samman på ett bra sätt, en tydlig inledning huvuddel avslut finns. Texten delas in i stycken när något nytt händer. Texten har en rubrik som passar till textens innehåll. Du har med dialoger i din text och är relativt säker på hur de skrivs.
Uppbyggnaden av texten fungerar väl. En bra fungerande inledning, huvuddel och avslut finns. Texten blir lätt att följa. Texten delas in i stycken på lämpliga ställen. Texten har en rubrik som lockar läsaren och som passar bra till textens innehåll. Du har med dialoger i din text och är säker på hur de skrivs.
Person- och miljöbeskrivningar
Person och miljöbeskrivningarna är enkla. Ex. Per var lång och bodde i ett litet hus.
Person och miljöbeskrivningarna är utvecklade Ex. Per var lång med brunt lockigt hår och pigga blå ögon. Han bodde i ett litet vitt hus av trä. Det var det sista huset på gatan.
Person och miljöbeskrivningarna är välutvecklade. Ex. Per var lång, ja han var längst i sin klass. Han hade ett brunt lockigt hår som spretade åt alla håll. Hans ögon var lika blå som havet och de glimmade som små diamanter när han skrattade. Han bodde tillsammans med sin familj i ett litet vitt trähus längst bort på gatan precis där staden tog slut och den stora mörka och lite kusliga skogen började.
Språk - skrivregler
Många ord stavas rätt. Det finns återkommande stavfel, men stavningen stör inte läsningen av din text. Stor/liten bokstav och punkt används med viss säkerhet.
De flesta ord stavas rätt och din stavning stör inte läsningen av texten. Stor/liten bokstav och skiljetecken används med ganska god säkerhet.
Du visar att du är säker på din stavning. Stor/liten bokstav och skiljetecken används med god säkerhet.
Språk
Har till största delen ett vardagligt språk. Viss variation på ord finns i texten. Tempus (verb) används med viss säkerhet.
Använder ett mer nyanserat språk med varierande ord som passar till innehållet i texten. Tempus (verb) används på ett riktigt sätt i större delen av berättelsen. Olika tidsord och enklare sambandsord finns med i texten
Använder ett nyanserat språk med ord som passar till innehållet och som höjer och fördjupar texten. Tempus (verb) används på ett riktigt sätt. Olika tidsord och sambandsord finns med i texten
Respons
Du kan kommentera en kamrats text på en nivå som på något sätt förbättrar texten. Du kan ta emot respons och ändra din text utifrån den respons du får
Du kan kommentera en kamrats text på en nivå som förbättrar texten. Du kan ta emot respons och ändra din text utifrån den respons du får
Du kan kommentera en kamrats text på en nivå som förbättrar och utvecklar texten. Du kan ta emot respons och ändra din text utifrån den respons du får
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: