Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Återvinning

Skapad 2017-05-08 21:24 i Regnbågen Dibber Sverige AB
Förskola
Vi har bara en värld och den vill vi ta hand om. Vi vill förmedla detta till våra barn.

Innehåll

Mål

Att alla barn:

Ska tillägna sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö samt förstå sin delaktighet i naturens kretslopp.

Aktiviteter/detta gör vi för att nå målen

 Ta tillvara på återvinningsmaterial från förskolan och använda det till skapande aktiviteter.

Återvinna övrigt återvinningsmaterial vid en lokal återvinningsstation.

Vi ska panta burkar och skänka pengarna till en miljöorganisation.

Vi ser att målet är nått när

Barnen självmant återvinner och städar upp.

Arbetet med återvinning finns dokumenterat för gruppen och i barnens lärloggar.

Resultatet av arbetet med återvinning analyseras och används för vidare planering.

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: