Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Hemlöshet och utanförskap

Skapad 2017-05-08 21:52 i von Bahrs skola Uppsala
Tala, lyssna och samtala utifrån temat hemlöshet och utanförskap. Läsning av boken No & jag
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska
Vi läser och vi lyssnar på berättelser och youtubeklipp. Vi tänker och vi samtalar i bokcirkel. Nu är det dags att möta franska Lou och No!

Innehåll

LPP Läsa, tänka, samtala Sv år 9

Tema: Hemlöshet och utanförskap

Syfte

I undervisningen ska eleverna möta samt få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och skilda delar av världen. I mötet med olika typer av texter, scenkonst och annat estetiskt berättande ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden. Eleverna ska även stimuleras till att uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer. (Lgr-11)

 

Lärandemål - att fortsätta utveckla din förmåga att:

  • Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften
  • Formulera dig och kommunicera i tal och skrift
  • Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
  • Urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer

 

Undervisning

Arbete med att läsa och lyssna på olika texter, samt se film och filmklipp utifrån temat. Skrivande och samtal kring egna upplevelser, återberättande av valda historier, gemensamma boksamtal.

Ev. en minuts framförande (bild, presentation,inspelning osv.) utifrån eget valt citat.

 

Underlag för bedömning

  • Ditt deltagande under lektioner
  • Kvalitet på uppgifter (bokcirkelhäfte, valda citat och reflektioner)
  • Ev. en minuts framförande
Tidsplan

Lektionsarbete

Läxa

v.12

Intro: reflektionsfrågor

Film: Jakten på lycka

 

v.13

Kort filmdiskussion

Tema: Hemlöshet och utanförskap

Artikel: “Hemma hos Adde”

Övning: “Ett dygn som hemlös”

 

v.14

Lektion 1: Introducera bok No och jag

Lektion 2: Introducera bok No och jag

               Introducera bokcirkeluppgifter

(Återkoppling NP)

 

v.15

PÅSKLOV

 

v.16

Lektion 1: Bokarbete

Lektion 2: Bokcirkel (muntlig diskussion)

Lektion 2:  Läsa t.om  s 52 uppgift

v.17Lektion 1: Bokarbete

Lektion 2: Bokcirkel (muntlig diskussion)

Lektion 2: Läsa t.o.m s 109 + uppgift

v.18Lektion 1 Bokarbete

Lektion 2: Bokcirkel (muntlig diskussion)

Lektion 2: Läsa t.o.m s 152 + uppgift

v.19

Bokarbete

Bokcirkel

 

Lektion 2: Läsa ut boken +

utvärdering

v.20

Tors: Idrottsdag

Bokcirkel

Retorik (öva+ skriva tal)

(Ev. kompletteringar)

 

v.21

Tors-fre:

Lovdag

Lektion 1:  Retorik: skriva tal

Lektion 2:  Retorik: skriva tal

Lektion: skriva tal

v.22

Hålla tal, hålla tal :)

Avsluta svenskkursen i 9:an, fika!

Hålla tal

v.23Mån - tis: LOVDAG

Fre: Skolavslutning och sommarlov!

 

Matriser

Sv SvA
Matris Sv 7-9

LÄSA
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Sammanfatta
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
Reflektera kring skönlitterär text
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Eleven kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven kan också föra utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då relativt väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
SKRIVA
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Berättande texter
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.
Söka information
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor
Källkritik
och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Sammanställa information
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat ämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge utvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
TALA
Samtala
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Redovisa / Presentera
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: