Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia - källor och deras värde

Skapad 2017-05-08 23:32 i Irstaskolan Västerås Stad
TA BORT DEN HÄR TEXTEN NÄR DU KOPIERAT MALLEN. Avsikten med planeringen är att skapa en struktur för undervisningen för såväl lärare som elever. Läraren ska även kunna använda planeringen för att utvärdera elevernas kunskaper och den egna undervisningen, samt för att kommunicera med elever, föräldrar, rektor och andra lärare. (se Skolverkets Allmänna råd för Planering och genomförande av undervisningen) När du använder denna mall, gör så här: Ta en kopia på mallen. Döp till arbetsområdets namn Koppla till rätt ämnen i Lgr11 Välj vilka årskurser den ska användas för. Spara utkast. Börja skriva. Publicera när du är klar.
Grundskola 7 Historia
Hur ska man tänka kring källkritik i ämnet historia? I detta tema får du lite tips på hur du ska granska historiska källor av olika slag och vilka slutsatser du kan dra av att använda källor.

Innehåll

Innehåll

Olika typer av källor:

Förstahandskällor (en källa som varit på plats när det hände)

- kvarlevor (t.ex. skelett)

- muntliga källor (inspelad intervju, någon berättar)

- skriftliga källor (dagböcker, brev, kyrkböcker)

 

Andrahandskällor (var själv inte på plats utan bygger sin information på vad andra har sett)

 

Källkritiska frågor

 • Äkthet - Är källan sann och korrekt eller falsk och felaktig
 • Närhet i tid - Är källan är från samma tid som det den beskriver? Har det gått lång tid mellan händelsen och när källan skrivs ner/berättade?
 • Tendens - Är källan neutral eller vinklad och partisk (väljer en sida)
 • Beroende - Är källan en förstahands- eller andrahandskälla?

 

Checklista:

 • Är det en förstahands- eller andrahandskälla?
 • Vet du vem som har gjort materialet, tagit fotot eller skrivit texten? Är detta en trovärdig källa?
 • Vilket syfte hade upphovsmakaren?
 • Är det en förstahandskälla eller bygger den vidare på någon annan källa?
 • Är det ett original eller en kopia?
 • Om det är en kopia, kan någonting ha tagits bort eller förändrats jämfört med originalet? (ex Trotskij som försvann)
 • Är materialet vinklat på något sätt, till exempel för att få något att verka bättre eller sämre?
 • Finns det fler källor som förstärker varandra?

Om du svarar nej eller är osäker på många av svaren kan det betyda att källan är opålitlig och inte ger en trovärdig bild av historien.

 

Bedömning

Vi kommer att göra en uppgift i skolan där du kritiskt ska granska några källor. Du får ha tillgång till checklistan och ordförklaringarna och uppgiften liknar en som vi jobbat med under lektionstid. Du kan inte läsa på inför provet utan det gäller att förstå det vi gjort på lektionerna.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors upplevelser av förtryck, till exempel i form av kolonialism, rasism eller totalitär diktatur och motstånd mot detta.
  Hi  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade och rela­tivt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
  Hi  C 9

Matriser

Hi
Att använda historiska källor

F
E
C
A
Använda källmaterial
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
Eleven har ännu inte visat denna förmåga.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del under­byggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade och rela­tivt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och väl under­ byggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: