Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hej vacker - planering och läxor 7C

Skapad 2017-05-09 11:09 i Norrbergsskolan Vaxholm Stad
Grundskola 7 – 8 Svenska
Läsning av och arbete med boken "Hej vacker" av Ann-Helén Laestadius.

Innehåll

Läsning av Hej vacker - läxor

 

 

9/5 - utdelning av böcker, lässtart

läxa till 16/5, läs till s. 49 (skrivuppgiften läggs ut när de muntliga redovisningarna är avslutade)

läxa till 23/5, läs till s. 123 

läxa till den 30/5, boken ska vara utläst

 

Efter att boken är utläst kommer ni att göra göra en kortare skrivuppgift. Den ska vara klar och inlämnad den 1/6 för att vara en del av betygsunderlaget. Den färdiga skrivuppgiften ska ligga i inlämningsmappen och heta 7Chejvackernamn(skriv ditt namn där). Om dokumentet inte ligger i inlämningsmappen med rätt namn den 1/6 kommer den inte att vara en del av bedömningsunderlaget inför betygssättningen.

 

Skrivuppgiften kommer att mäta de kunskapskrav som finns med i matrisen.

 

Matriser

Sv
Bokanalys vt 16

Dessa förmågor har du visat fram till och med den här terminen

E
C
A
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
,
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: