Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värme och kyla

Skapad 2017-05-09 11:13 i Resursenhet Eksätra Uppsala
Grundskola 4 – 6 Kemi
Vad ska du lära dig? Ge exempel på några viktiga sammanhang i natur och teknik där värmeenergi och temperatur har betydelse. Redogöra för partikelmodellen som exempel på naturvetenskaplig beskrivning av olika händelser som har samband med temperaturen.

Innehåll

Du kommer att arbeta med nedanstående begrepp i arbetsbok och enkla undersökningar. För godtagbara kunskaper krävs att du med stöd av pedagog hittar fakta för att besvara frågor i arbetsbok och genomför enkla undersökningar.

Värme          Temperatur          Ledning          Strålning          Partikel          Partikelmodellen          Fast ämne          Vätska          Gas

Smältning     Stelning               Avdunstning    Kokning           Kondensation

Matriser

Ke
Värme och kyla

Kunskapskrav

E
C
A
Genomför enkla undersökningar och formulerar enkla frågeställningar som det går att arbeta systematiskt efter.
Bidrar till att formulera
Formulerar efter någon bearbetning
Formulerar
Använder utrustning
I huvudsak fungerande sätt
Praktiskt och användbart
Praktiskt, användbart och effektivt
Jämför olika resultat och för resonemang om likheter och skillnader.
Enkla
Utvecklade
Välutvecklade
Ger förslag som kan förbättra undersökningen
Bidrar till
Ger förslag som behöver bearbetas
Ger förslag som kan förbättra
Gör dokumentationer av undersökningar.
Enkla
Utvecklade
Välutvecklade
Kan föra resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.
Enkla och till viss del underbyggd
Utvecklade och underbyggd
Välutvecklade och väl underbyggd
Resonera kring mat, bränslen, kemikalier och andra produkter och kunna relatera till kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.
Beskriva och ge exempel med viss koppling
Förklara och visa på något enkelt samband med relativt god koppling
Förklara och visa på olika enkla samband med god koppling
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: