Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska vt 17

Skapad 2017-05-09 12:47 i Haverdals byskola Halmstad
Grundskola F
•Under den tredje perioden i svenska (vt17) kommer vi främst att arbeta med argumentation och argumenterande texter, och att läsa (både högt och tyst). Vi kommer också träna oss i att återberätta och analysera det lästa samt formulera åsikter kring lästa texter. Dessutom kommer vi också fortsätta att arbeta med stavning och språklära.

Innehåll

Syfte  

Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Undervisningen ska även stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Vidare ska den även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra.   

 Vi kommer att   

  • ha genomgångar och gemensamma träningstillfällen av bl a stavning, läsförståelse och texttypen "argumenterande text"  
  • arbeta enligt cirkelmodellen med texttypen "argumenterande text" och träna m h a olika skrivövningar, både gemensamt, parvis och enskilt.  
  • träna oss i att läsa både högt och tyst och sedan återberätta texter och reflektera kring dem.  
  • träna stavning och språklära m h a lekar, skrivövningar och media.

Bedömningen avser din förmåga att:  


- kunna skriva en argumenterande text efter för texttypen typiska strukturer  
- kunna stava och skriva korrekta meningar med tanke på skiljetecken och stora bokstäver
  

-kunna läsa högt med flyt  
- kunna berätta om lästa texter och reflektera kring dem.  

 Målen är att:  

  • Du ska kunna uttrycka dig tydligt i tal och skrift.   
  • 
Dina texter ska vara huvudsakligen rättstavade och innehålla fullständiga meningar med korrekta skiljetecken och ha stor/liten bokstav på rätt ställe. 
  
  • Du ska kunna bearbeta och förbättra din text efter att du fått respons.  
  • Du ska kunna läsa med flyt.  
  • Du ska kunna berätta tydligt om lästa texter och reflektera kring dem.  
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: