Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema - kroppen grundsärskolan

Skapad 2017-05-09 15:36 i Johannesbäck grundsärskola Uppsala
Grundsärskola 4 Naturorienterande ämnen Idrott och hälsa Svenska
Du kommer att lära dig hur kroppen fungerar och dess olika delar.

Innehåll

Undervisning:

 • du kommer att studera kroppen på film och i faktatexter
 • du kommer att dokumentera det du lär dig och skapar presentationer.
 • du kommer att studera kroppens olika delar och lär oss om kroppens funktioner.
 • du kommer att lära dig ord/begrepp om kroppen och om fysiska aktiviteter.

 

Lärandemål:

 Du ska genom undervisningen utveckla din förmåga att

 • resonera om faktorer som påverkar hälsan och den fysiska förmågan.
 • resonera om hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrott.
 • beskriva några av människans kroppsdelar och sinnen samt deras funktion och samband.
 • resonera om hälsa och ohälsa.
 • genomföra enkla undersökningar och sorteringar samt dokumentera arbetet och resultatet.
 • planera och genomföra presentationer.
 • välja och använda verktyg för presentationerna.
 • visa förståelse för textinnehåll.
 • förstå och använda ord och begrepp om kroppen.

 

 

Uppgifter

 • Observera kroppens funktioner

 • Faktatext

 • Presentation

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över samband mellan rörelse, hälsa och livsstil,
  IDH
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  IDH
 • jämföra och reflektera över sambanden mellan livsstil, miljö och hälsa,
  NO
 • genomföra undersökningar med naturvetenskaplig anknytning, och
  NO
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  NO
 • tala och samtala i olika sammanhang,
  Sv
 • skriva texter för olika syften och mottagare,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Samband mellan rörelse, hälsa och livsstil.
  IDH  1-6
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
  IDH  1-6
 • Samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter.
  IDH  1-6
 • Människokroppen och kroppsdelarnas namn och funktion.
  NO  1-6
 • Hur hälsan påverkas av kost, motion, sömn, sociala relationer och beroendeframkallande medel.
  NO  1-6
 • Ord, begrepp och symboler inom de naturorienterande ämnena för att, till exempel för att samtala om människa, djur och natur och för att utvärdera arbetsprocesser.
  NO  1-6
 • Muntliga presentationer. Hur man genomför presentationer inför grupp. Bilder, digitala medier och verktyg samt annat som kan stödja presentationer.
  Sv  1-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter, till exempel meddelanden.
  Sv  1-6
 • Beskrivande och förklarande texter för barn, till exempel faktatexter, och hur deras innehåll kan organiseras.
  Sv  1-6
 • Kunskapskrav
 • Utifrån egna erfarenheter av fysiska aktiviteter kan eleven föra välutvecklade resonemang om faktorer som påverkar hälsan och den fysiska förmågan.
  IDH  A 6
 • Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om idrott och hälsa och i utvärdering av arbetsprocesser.
  IDH  A 6
 • Eleven kan på ett väl fungerande sätt beskriva några av människans kroppsdelar och sinnen och deras funktion och samband.
  NO  A 6
 • Utifrån några egna exempel på faktorer som påverkar människans hälsa för eleven välutvecklade resonemang om hälsa och ohälsa.
  NO  A 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar och sorteringar på ett väl fungerande sätt och gör välutvecklade dokumentationer av arbetet och resultaten.
  NO  A 6
 • Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om människa, djur och natur och i utvärdering av arbetsprocesser.
  NO  A 6
 • Dessutom kan eleven planera och genomföra enkla muntliga presentationer på ett väl fungerande sätt.
  Sv  A 6
 • I arbetet med presentationerna väljer och använder eleven några verktyg på ett ändamålsenligt sätt.
  Sv  A 6
 • Dessutom strukturerar eleven texterna på ett väl fungerande sätt genom att använda mellanrum mellan orden, stor bokstav och punkt.
  Sv  A 6
 • Eleven kan skriva för hand och på dator och använder digitala skrivverktyg på ett ändamålsenligt sätt.
  Sv  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: